Verhoog de mentale veerkracht van uw medewerkers

Daarvan profiteert de medewerker én de organisatie 

  • Advisering door duurzame inzetbaarheidsadviseur
  • Gratis
  • Op beleidsniveau of op interventieniveau

Organisaties met aandacht voor mentaal welbevinden

  • zijn sterker in het behouden van medewerkers
  • hebben medewerkers die meer bevlogen, trots en mentaal fit zijn
  • hebben tot wel 40% minder verzuimende medewerkers

Investeren in uw medewerkers loont

Meer en meer organisaties investeren in álle medewerkers. Niet alleen in het erbovenop helpen van zieke medewerkers. Ook niet alleen in het tackelen van gezondheidsrisico’s van enkelen (preventie). Maar in elke medewerker, dus ook de gezonde. Zij geven medewerkers de verantwoordelijkheid om zichzelf te versterken en faciliteren dit met middelen, autonomie, aandacht of anders. Zodat de medewerkers zelfbewuster en mentaal veerkrachtiger worden. Dat is niet zonder gevolg. Bij organisaties met aandacht voor het welzijn van alle medewerkers, tonen medewerkers meer bevlogenheid en mentale veerkracht. En mentaal veerkrachtige medewerkers:

  • bedenken zelf oplossingen
  • halen kracht uit zichzelf
  • accepteren gebeurtenissen waarop ze geen invloed hebben
  • kunnen omgaan met tegenslagen

Werken aan de bevlogenheid van uw medewerkers

Om de bevlogenheid en mentale veerkracht te verhogen, kunt u aan verschillende knoppen draaien. Denk aan aandacht voor het welzijn, het vergroten van de autonomie of eigen regie of het verlagen van de hoge werkdruk ervaring (een belangrijk punt in de zorg). Met welke handeling u het grootste effect sorteert, wijst onderzoek uit.

Wij helpen organisaties bij het duiden en prioriteren van de knelpunten en het adviseren over oplossingen ter bevordering van de mentale veerkracht en bevlogenheid. Heeft u de knelpunten inzichtelijk? En wilt u praktische oplossingen? Die bieden we met passende workshops of trainingen, denk aan Energiek leidinggeven, Energiek aan het werk, Mental coaching, Mindful aan het werk, Workshop mentale veerkracht en meer. 

Bespreek het met onze duurzame inzetbaarheidsadviseursvgz logo

Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de bevlogenheid onder medewerkers van uw organisatie? Neem contact op met uw accountmanager. Of bespreek uw situatie met onze duurzame inzetbaarheidsadviseurs. Neem contact op via vgz.werkgeversdesk@vgz.nl.