Lunchprogramma over de Overgang voor leidinggevenden

Programma voor leidinggevenden gericht op de levensfase van vrouwen in de overgang 

  • Aanmelding door werkgever 
  • Voor leidinggevenden
  • Groepsgewijs (max. 25 deelnemers) programma

Wat brengt het programma?

De deelnemers krijgen snel en goed inzicht in de invloed van de overgang als levensfase op het werkvermogen van de vrouwen in de leeftijdscategorie van 45 tot 60 jaar. Als deelnemer krijgt u handvatten mee om een risicoanalyse te maken voor hun eigen organisatie. 

Voor wie?

Het programma is gericht op het werknetwerk rondom vrouwen van 45 tot 60 jaar (HR adviseurs, leidinggevenden, bij verzuim betrokken professionals).

Wie verwijst?

De werkgever kan leidinggevenden aanmelden voor dit programma.

Welke zorg?


Na de lunch van ongeveer 2 tot 4 uur begrijpt de deelnemer waarom en hoe de overgang van invloed is op het gehele werkvermogen. Deelnemers krijgen bovendien uitleg over interventies die kunnen helpen en tot slot krijgen ze inzicht in een doelgericht vitaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan, specifiek gericht op de doelgroep vrouwen van 45 tot 60 jaar.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het programma wordt verzorgd door gecertificeerde overgangsverpleegkundige en founder van OVER!academie. OVER!academie heeft voor grotere groepen nog meer e-learnings, waar met video-learnings medewerkers en leidinggevenden worden bereikt om de organisatie bewuster te maken van wát die overgangsklachten eigenlijk zijn en hoe zij het werkvermogen van medewerksters beïnvloed. Zodat de organisatie een cultuur kan ontwikkelen waarin het thema de overgang bespreekbaar is en geborgd in de processen en systemen van de organisatie.

OVER!academie geeft de leidinggevenden, arbodiensten en bedrijfsartsen handvatten mee om een open gesprek te voeren. Zodat er een cultuur is die de fysieke en culturele aspecten van de overgang serieus neemt en vrouwen de ruimte geeft hierover het gesprek te voeren.