Samenwerkingsafspraken Dienstverlener Mijn Bedrijfszorg

  • Dienstverlener voorziet de werknemer voorafgaand aan de levering van een dienst of product van voldoende informatie over de eventuele financiële gevolgen van diens individuele basis en/of aanvullende (ziektekosten)verzekering (“ontdubbeling”) en de (betaal)verplichtingen van de werkgever;
  • Dienstverlener draagt zorg voor telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren;
  • Dienstverlener is bereid om op redelijk verzoek – en na onderling overleg - van de werknemer en/of werkgever de dienst of product op de fysieke locatie van de werkgever te leveren;
  • Dienstverlener draagt zorg voor een eerste contact met de werknemer binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding door VGZ;
  • Dienstverlener draagt zorg voor een intake met de werknemer binnen vijf (5) werkdagen na het eerste contact;
  • Dienstverlener draagt zorg voor de start van de levering van de dienst of product binnen twee (2) weken na de intake met de werknemer. Eventuele afwijkingen in overleg met de werknemer;
  • Dienstverlener is verplicht om de vereiste (persoons)gegevens ten behoeve van rapportage en analyse, aan VGZ te verstrekken op basis van het door VGZ ter beschikking gestelde formulier, met in achtneming van Artikel 3. van de Algemene Voorwaarden Dienstverlener Mijn Bedrijfszorg en het toepasselijke privacy beleid (te raadplegen op www.mijnbedrijfszorg.nl/algemene-voorwaarden-dienstverlener en www.mijnbedrijfszorg.nl/privacybeleid);
  • Dienstverlener draagt zorg voor naleving van de afspraken inzake betaling uit artikel 4. van de Algemene Voorwaarden Dienstverlener Mijn Bedrijfszorg en stelt uiterlijk  binnen drie (3) maanden na de levering van de dienst of product de declaratie ter beschikking;
  • Dienstverlener en VGZ evalueren jaarlijks de managementinformatie (rapportage en analyse als bedoeld in het toepasselijke privacybeleid) en de klanttevredenheid ten behoeve van de samenwerking

Versie: september 2021