Veelgestelde vragen over Bedrijfszorg

Vind hieronder in de verschillende clusters het antwoord op veel van uw vragen. Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan contact op met ons.

Algemene vragen

 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van Bedrijfszorg. U betaalt alleen voor de interventies die u gebruikt.
 • Op dit moment nog niet. Deze functionaliteit zal in de toekomst worden toegevoegd.
 • Alleen de hoofdaccounthouder kan subaccounts aanmaken voor aanmelders. De bedrijfsartsen moeten zelf een account aanvragen. Dit kan via info@mijnbedrijfszorg.nl
 • Medewerkers kunnen zelf geen interventies aanvragen op Mijnbedrijfszorg.nl. Zij kunnen alles alleen inzien en de beschrijvingen van de verschillende interventies lezen.
 • De zorgaanbieder stuurt de factuur eerst naar ons. Wij betalen de zorgaanbieder namens u.
  U ontvangt per kwartaal een verzamelblad met het totaalbedrag van de facturen van de zorgaanbieder(s) van ons. Het totaalbedrag op het verzamelblad dient u aan ons te betalen. Voor de volledigheid ontvangt u de originele facturen van de zorgaanbieder(s) in de bijlage van het verzamelblad.
 • Dit is afhankelijk van de specifieke situatie, de interventie en uw beleid als werkgever. Een uitleg aan de hand van twee voorbeelden vindt u hier. Voor meer (specifieke) informatie verwijzen wij naar uw fiscalist of de Belastingdienst.

 • Voor de start van de behandeling vraagt de zorgaanbieder de medewerker om akkoord te geven op de ontdubbeling bij de eigen zorgverzekeraar. Na de behandeling stuurt de zorgaanbieder een deelfactuur naar de zorgverzekeraar van de medewerker. Het bedrag dat overblijft na ontdubbeling betalen wij namens u. U ontvangt een verzamelfactuur per kwartaal van ons. De facturen sturen wij naar de hoofdaccounthouder van uw organisatie.
 • Ontdubbelen houdt in dat de zorgkosten voor een deel verhaald kunnen worden op de basisverzekering of aanvullende verzekering van uw medewerkers. Meer uitleg over ontdubbelen vindt u hier.
 • Beveiliging en toegang

  Het gegevensverkeer tussen de omgeving van de werkgever en de omgeving van het Bedrijfszorgportaal wordt beveiligd via SSL. De gegevens worden op die manier versleuteld via internet verzonden. De hostingomgeving wordt beveiligd door meerdere firewall-lagen die worden beheerd en gecontroleerd. De fysieke toegang tot gegevensmedia is beveiligd volgens de hoogste veiligheidsnormen binnen de wereld van datacenters. Het besturingssysteem wordt beschermd met de meest recente systeem patches en servicepacks. Daarnaast wordt op het Bedrijfszorgportaal maandelijks een penetratietest uitgevoerd aan de hand van OWASP en met major releases vind een pentest vanuit een 3de partij plaats om de website te controleren op kwetsbaarheden.

  Op het Bedrijfszorgportaal zijn meerdere beveiligingslagen van toepassing. Mocht één van de lagen falen, dan zal de volgende laag alsnog bescherming bieden. Hiermee wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de applicatie gewaarborgd. VGZ hanteert de ISO27001 richtlijnen en het OWASP model voor veilig ontwikkelen en een gecontroleerde life cycle.

  De gegevens in het Bedrijfszorgportaal zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers waarvoor de toegang tot de (bijzondere) persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Salesforce is het systeem dat wij gebruiken om alle data in op te slaan. Ook Salesforce bezit de noodzakelijke ISO verklaringen.

 • Als er een datalek wordt geconstateerd, zal cVGZ dit binnen 24 uur melden bij de hoofdaccounthouder van uw organisatie.

Vragen omtrent interventieaanvragen

 • Voordat een zorgverlener contact legt met de medewerker, ontvangt de medewerker een e-mail met het verzoek akkoord te geven op het doorsturen van zijn/haar gegevens naar de zorgverlener. Zolang dit akkoord niet is ontvangen wordt de aanvraag niet doorgestuurd naar de zorgverlener. Als een medewerker na één week nog niet heeft gereageerd, dan krijgen zowel de medewerker als diegene die de medewerker heeft aangemeld een reminder. Heeft de medewerker na weer een week nog geen akkoord gegeven, dan wordt de interventie geannuleerd. Ook hier ontvangen zowel de medewerker als diegene die de medewerker heeft aangemeld een bericht over.

 • Waarschijnlijk maakt de medewerker gebruik van een verouderde browser. Door een andere browser te gebruiken zoals Google Chrome of Firefox wordt het probleem vaak verholpen.
 • Nee, deze interventies moeten aangevraagd worden door een bedrijfsarts met een eigen unieke AGB code.
 • Als een traject moet worden verlengd, bijvoorbeeld omdat er nog een aantal extra behandelingen nodig zijn, hoeft hiervoor niet nogmaals een interventie te worden aangevraagd. Als er een verlenging nodig is kunt u dit, onder vermelding van het interventienummer, doorgeven aan onze werkgeversdesk. 
 • U moet dan opnieuw de juiste interventie aanvragen via Mijnbedrijfszorg.nl. De verkeerde aanvraag kunt u annuleren.
 • U moet dan opnieuw de juiste interventie aanvragen. 
 • Ja. De medewerker krijgt een e-mail om akkoord te geven op het doorsturen van zijn of haar persoonsgegevens naar de zorgaanbieder. Na akkoord worden de gegevens doorgestuurd naar de zorgaanbieder en kan de behandeling beginnen.
 • De hoofdaccounthouder kan in een overzicht zien welke interventie er zijn aangevraagd en wat de status van de interventie is.

Inhoudelijke vragen over interventies

 • De meeste informatie is terug te vinden in de omschrijving van de interventie. Heeft u na het lezen van deze beschrijving toch nog vragen? Neem dan contact op.
 • Nee. Als er alleen een intake heeft plaatsgevonden, dan wordt alleen de intake in rekening gebracht. Als er na de intake een vervolgtraject (bestaande uit een of meerdere gesprekken) plaatsvindt, wordt het maximale bedrag in rekening gebracht. 
 • De interventie arbeidsfysiotherapie begint altijd met een intake fysiek. Na deze intake informeert de fysiotherapeut de aanmelder over het eventuele vervolgtraject of vervolgtrajecten. De totale kosten van de interventie zijn afhankelijk van deze vervolgtrajecten.

Vragen over de algemene voorwaarden

 • We hebben algemene voorwaarden nodig omdat wij de gegevens van medewerkers verwerken. Na de interventieaanvraag door de werkgever en de goedkeuring van de medewerker(s), sturen wij de gegevens door naar de zorgaanbieder. VGZ is hierbij verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Nee, dat is niet mogelijk.
 • Op dit moment passen wij de algemene voorwaarden niet voor u aan. Om gebruik te kunnen maken van Bedrijfszorg dient u de huidige algemene voorwaarden goed te keuren. Wij staan wel open voor uw verbetersuggesties.
 • Nee dat kan niet. Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarden voor alle klanten.