Het gebruik van Mijn Bedrijfszorg wordt jaarlijks gemeten. Lees hier de resultaten sinds 2019. Opvallend is dat de cijfers over de laatste 2 jaar een heel ander beeld laten zien dan in 2019. Inzet van Arbeidsfysiotherapie nam bijvoorbeeld sterk af, terwijl de inzet van Kort psychologische zorg toenam.

Klik hieronder om de cijfers per onderwerp te zien.

De top 3 van meest aangevraagde interventies

Net als in 2020 nam het aandeel Arbeidsfysiotherapie in de aanvragen af, terwijl de vraag voor Bedrijfsmaatschappelijk werk en Korte psychologische zorg toenam. Ook zien we dat deze trend zich in 2022 doorzet.

Als we kijken naar een verklaring hiervoor, is het logisch dat de lockdowns in 2020 en 2021 hier een grote rol spelen. Medewerkers werkten vooral vanuit huis en ook waren veel Arbeidsfysiotherapie praktijken gesloten tijdens deze periode. 

 

 

Verzuimend bij start van de interventie?

Om als medewerker gebruik te maken van Mijn Bedrijfszorg hoef je niet te verzuimen. Preventieve inzet is ook mogelijk. Opvallend is dat het aandeel van de preventieve interventies sinds 2020 sterk afneemt. Met andere woorden; er worden meer interventies curatief ingezet. Dit beeld komt nog sterker naar voren in 2021.

Het lijkt erop dat klachten bij medewerkers pas later werden (h)erkend. Of dat medewerkers pas laat aan de bel trokken. Waarschijnlijk komt dit ook doordat medewerkers als gevolg van de verschillende lockdowns meer thuis werkten en daardoor letterlijk meer uit het zicht waren.

Waardering van de medewerkers

Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de hulp die zij via Mijn Bedrijfszorg kregen. De algemene tevredenheid was in de afgelopen drie jaar respectievelijk een 7,9 een 8,1 en een 8,0. De cijfers over het aanbod, de snelheid en de mate waarin zij Mijn Bedrijfszorg aanbevelen, laten een vergelijkbare trend zien.

Meer informatie over bedrijfszorg


  • Contact met VGZ over bedrijfszorg.