Bespaar op kosten van interventies

 • Bespaar direct op kosten van interventies
 • Voor al uw medewerkers, ook als ze niet bij Coöperatie VGZ verzekerd zijn
 • Bij meerdere interventies en zorgverleners mogelijk

Het is belangrijk dat medewerkers zich goed voelen én blijven voelen. Zowel thuis als op het werk. Met de inzet van Mijn Bedrijfszorg helpt u uw medewerkers die klachten hebben. Bijvoorbeeld door het inzetten van arbeidsfysiotherapie of mentale hulp.

Maar wist u dat u kunt besparen op de kosten van deze interventies? De zorgverzekering van uw medewerker vergoedt namelijk ook een deel van de interventie. Daarmee wordt uw factuur lager en bespaart u direct kosten. Wij noemen dit ontdubbelen van kosten.

Het werkt heel simpel

U vraagt een interventie aan voor een medewerker.

De medewerker geeft akkoord om de persoonsgegevens door te sturen naar de zorgverlener en de behandeling kan beginnen.

De zorgverlener declareert (een deel van) de kosten bij ons of een andere verzekeraar.

Blijft er een bedrag over? Dan krijg u daar per kwartaal een rekening van

Er is toestemming van uw medewerker nodig

Het is belangrijk dat uw medewerker het goed vindt dat de kosten uit de zorgverzekering worden vergoed. Het kan namelijk zijn dat uw medewerker hierdoor (een deel van) het eigen risico moet betalen. Tenminste, als deze nog niet is opgemaakt voor het lopende jaar. De medewerker geeft hiervoor toestemming aan de zorgverlener.

We leggen het u graag uit aan de hand van een voorbeeld

Uw medewerker voelt zich niet lekker en bespreekt deze klachten met u. Samen besluit u dat de inzet van psychologische zorg uw medewerker kan helpen. U doet hiervoor een aanmelding bij Mijn Bedrijfszorg. Na toestemming van de medewerker neemt de zorgverlener contact op en geeft aan dit traject ook deels wordt vergoed vanuit zijn zorgverzekering. Wat betekent dit voor uw medewerker?

Stel, uw medewerker heeft dit lopende jaar nog geen verplicht eigen risico van € 385 verbruikt. Hij moet dan zelf een bedrag van maximaal € 385,- betalen voor deze psychologische hulp. Als uw medewerker daarnaast ook een vrijwillig eigen risico heeft afgesloten, wordt het bedrag dat de medewerker zelf moet betalen hoger. Voor de kosten die overblijven krijgt u als werkgever het volgende kwartaal een factuur van Mijn Bedrijfszorg.

Welk bedrag kan ontdubbeld worden?

Het bedrag dat vergoedt wordt uit de zorgverzekering hangt af van verschillende dingen. Zoals het openstaande eigen risico van de medewerker. Of bijvoorbeeld de aanvullende verzekering van de medewerker. We zetten een aantal voorbeelden op een rij:

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Maximaal ontdubbelbedrag € 270

 • Kosten behandeling (indicatie)€ 545
 • Aantal behandelingen4
 • Eigen risico€ 0
 • Aanvullende verzekering
 • Kosten werkgever € 275

HSK Screening en Psychische interventies

Maximaal ontdubbelbedrag € 39

 • Kosten behandeling (indicatie)€ 120
 • Aantal behandelingen1
 • Eigen risico€ 385
 • Aanvullende verzekering
 • Kosten werkgever € 81

De interventies die ontdubbeld kunnen worden uit de zorgverzekering

Bij een aantal interventies van Mijn Bedrijfszorg is ontdubbelen mogelijk. We zetten ze voor u op een rij. Vanuit de basisverzekering gaat het om:

Korte psychologische zorg

Kampt een medewerker met depressie, angst, paniek of posttraumatische stress? Dan is Korte psychologische zorg (generalistische basis GGZ) de weg naar herstel.

Intensieve Psychologische zorg

Kampt een medewerker met complexe problematiek of multiple diagnosen/ stoornissen waarvoor behandelsessies over een lange periode nodig zijn? 

Stoppen met roken

Welke stopmotivatie een rokende medewerker ook heeft, stoppen is écht een uitdaging. Laat uw medewerker daarom de weg naar een rookvrij leven bewandelen, samen met een ervaren coach.

Keer Diabetes2 om programma

Kampt uw medewerker met diabetes type 2? Met de intensieve leefstijlbehandeling Keer Diabetes2 werkt uw medewerker actief aan een nieuwe leefstijl.

Diagnostiek voor MMSA

Multidisciplinaire Medisch Specialistische (Arbeids)revalidatie is bedoeld voor werknemers die gedurende langere tijd last hebben van (pijn)klachten en daardoor zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces.

 

Uit de aanvullende verzekering kan er ontdubbeld worden op:

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Kampt uw medewerker met fysieke klachten, bijvoorbeeld in de rug, schouders of ledematen? Arbeidsfysiotherapie geeft inzicht in de fysieke problemen in relatie tot het werk.

Preventief Medisch Onderzoek

Het PMO wordt uitgevoerd met de Persoonlijke Gezondheidscheck van kennisinstituut &niped. Hiermee voldoet u aan de wettelijk verplichting voor het aanbieden van een PMO.