Cenzo Psychologische zorg

De juiste weg naar herstel

 • Voor medewerkers en leidinggevenden
 • Individueel
 • Ervaren en gekwalificeerde psychologen (GZ en A&G)
 • Duurzame re-integratie - bewezen effectief
 • Snel starten in heel Nederland
 • Kosten mogelijk deels vergoed vanuit basisverzekering

* Ondanks krapte en wachtlijsten in de GGZ, start de behandeling bij Cenzo met 12 werkdagen.

Wat doet deze behandeling voor uw medewerker?

Kampt een medewerker met psychische klachten zoals van stress, spanning, burn-out, angst, paniek of een (lichte) depressie? Dan is psychologische zorg de juiste weg naar herstel. Zeer ervaren en gekwalificeerde psychologen van Cenzo leveren zorg op maat die leidt tot spoedig herstel van de klachten, bevordering van het welbevinden van de medewerker, re-integratie en/of voorkoming van verzuim.

Mogelijkheid tot verhalen kosten op zorgverzekering medewerker
Als er sprake is van een DSM-stoornis dan zijn de kosten van deze interventie mogelijk (deels) te verhalen (ontdubbelen) op de zorgverzekering van de medewerker. Klik hier voor meer informatie over ontdubbelen.

Na afloop van het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:

De psychologische zorg door Cenzo zorgt in meer dan 80% van de gevallen aantoonbaar voor een reductie van de klachten en duurzame re-integratie:

• de klachten worden aanzienlijk verminderd
• de medewerker re-integreert duurzaam
• de medewerker is productiever, gemotiveerder en energieker

Voor wie?

De psychologische zorg is er voor medewerkers met psychische klachten:

Zonder vermoedens van een DSM-stoornis:

 • Spanningsklachten
 • Burnout
 • Lichte depressieve klachten
 • Lichte angstklachten
 • Arbeidsgerelateerde klachten

Met vermoeden van een DSM-stoornis:

 • Angststoornissen, zoals paniek, PTSS, hypochondrie
 • Depressie of stemmingswisselingen
 • Enkelvoudige of matig ernstige psychische klachten

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

De zorg bestaat uit:

 • Individuele gesprekken tussen de psycholoog en de medewerker.
 • Inhoudelijke rapportages na intake, tussentijds en na beëindiging van de behandeling aan de bedrijfsarts.

De zorg is gericht op klachtherstel met de focus op re-integratie of preventie van verzuim. Een behandeling kan met ondersteuning van E-health plaatsvinden.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt geleverd door ervaren en gekwalificeerde GZ-psychologen (BIG geregistreerd) en A&G/A&O-psychologen (NIP). Zo heeft uw medewerker de zekerheid dat psychologen een gedegen opleiding hebben genoten, de nodige ervaring hebben, voldoen aan de voorwaarden die de beroepsverenigingen stellen en zich blijven bijscholen en ontwikkelen volgens de laatste inzichten binnen hun vakgebied en vigerende wet- en regelgeving.

Expert in Bedrijfszorg

De Cenzo-psychologen zijn getraind in Bedrijfszorg, waaronder relevante wet- en regelgeving zoals WVP, AVG, NVAB-richtlijnen en de NIP-richtlijn “Werk en psychische klachten”.