Koers Bedrijfspsychologie

Behandeltrajecten door Koers begeleiden werknemers richting mentale gezondheid, duurzaam werkplezier en het vergroten van zelfredzaamheid, zowel preventief als curatief. Het wegnemen van de klacht is niet de oplossing, het trainen van veerkracht wel. Koers helpt werknemers te ontdekken wat nú nodig is, om weer met energie, plezier en gemotiveerd aan het werk te gaan.

  • Mentale klachten o.a. door spanning, stress en burn-out klachten
  • Intakegesprek binnen 5-7 werkdagen
  • Duurzaam herstel én werkhervatting 
  • Aanmelding via bedrijfsarts, leidinggevende, of HR

Wat doet deze behandeling

Koers kiest voor een laagdrempelige, no-nonsense en pragmatische aanpak door professionals met ruime ervaring in werkveld Arbeid & Gezondheid. Voor een effectieve begeleiding wordt vanaf het begin van het traject nauw samengewerkt met de betrokken partijen zoals de bedrijfsarts en werkgever van de medewerker. Worden specifieke omstandigheden en verwachtingen besproken, en heldere afspraken binnen een begeleidingsvoorstel over doelen en communicatie gemaakt. De nauwe samenwerking heeft een zeer positieve invloed op het hersteltraject van de medewerker en het duurzame werkplezier.

Na afloop wordt de samenwerking geëvalueerd, bevindingen en ervaringen gedeeld én vooruit gekeken naar nieuwe ontwikkelingen. Voor grote werkgevers bundelen we deze informatie anoniem in een jaarverslagen en gaan we, waar gewenst persoonlijk met een werkgever in gesprek.

Voor wie?

Voor medewerkers die mentaal vastlopen of dreigen vast te lopen en de daarmee samenhangende uitdagingen in de werkcontext. Psychische klachten, zoals verlies, zorgen rond relaties of aanhoudende lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, stress of hoofdpijn. De klachten en de hulpvraag kunnen werk maar ook privé gerelateerd zijn of een combinatie daarvan. Begeleiding van mensen die in een burn-out zitten, of daar al min of meer jarenlang tegenaan zitten. Kortom: Koers helpt mensen met uiteenlopende psychische klachten, van 'licht' tot 'complex' met aandacht op de impact die dit heeft op het werkende leven.

Wie verwijst?

Of je nu bedrijfsarts bent, HR-professional, arbeidsdeskundige of (case)manager: vanuit ieders rol is een verwijzing mogelijk.

Welke zorg?

In individuele begeleidingstrajecten wordt samengewerkt met de medewerker aan herstel van belastbaarheid, aan voorwaarden om dat herstel duurzaam te maken en aan werkhervatting. Wordt inzicht gegeven in hoe veerkracht te herwinnen is met meer grip en regie op de mentale fitheid, zodat de medewerker weer met vertrouwen aan het werk en door het leven kan gaan.

De begeleiding is flexibel en ‘blended’; een combinatie van online, face-to-face gesprekken en e-learning modules. Met een maatwerk gerichte benadering doen wat nodig is om medewerkers zo snel, flexibel en duurzaam als mogelijk te helpen.

Wie voert de zorg uit?

Bij Koers werken uitsluitend zeer ervaren bedrijfspsychologen met expertises en technieken uit o.a. de Cognitieve Gedragstherapie, positieve oplossingsgerichte psychologie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR en de e-learning ontwikkelmethode GRIP.

Tarief

De kosten voor alleen het intakegesprek bedragen € 350.

Na het intakegesprek volgt er eerst een begeleidingsvoorstel met offerte voor het vervolg. Afhankelijk van het advies zijn de totaalkosten minimaal € 899,- (intakegesprek + 3 korte sessies van 45-60 min.) tot maximaal € 2.493,- (intakegesprek + gemiddeld 12 uur begeleidingstijd) en deze verrekening vindt ook via Mijn Bedrijfszorg plaats. Een driegesprek kan ook onderdeel zijn van het traject.

Naast deze doelgerichte individuele begeleiding van medewerkers via Mijn Bedrijfszorg, kent Koers buiten Mijn Bedrijfszorg om zelf ook programma’s voor groepen medewerkers, managers en teams.