Declareren en factureren (voor zorgaanbieders)


Vanaf 1 januari 2019 is Bedrijfszorg vernieuwd. Hierdoor zijn er voor zorgaanbieders een aantal zaken veranderd in het proces van declareren en factureren.

Facturen op naam van werkgever

Een belangrijke verandering is dat de naam van de werkgever op de declaratie én de factuur moet staan. De opzet van het nieuwe Bedrijfszorg is dat de zorgaanbieder rechtstreeks levert aan de werkgever. cVGZ vervult slechts een kassiersfunctie. Het is daarom belangrijk dat uit de facturen blijkt dat de werkgever de afnemer is. Per werkgever moet er een factuur worden aangeleverd. Uiteraard mogen er meerdere declaraties op één factuur worden aangeleverd mits dit dezelfde werkgever betreft. De uitvoerdatum is niet meer nodig voor de facturatie. 

Maximale prijs declareren

Het is nog steeds mogelijk om verschillende declaraties – behorende bij één interventie - middels verschillende facturen in te dienen. Het is dan belangrijk dat het afgesproken tarief van de betreffende interventie niet overschreden wordt. Gebruik voor uw declaraties het juiste format. En lees in deze instructie hoe u deze op de juiste manier kunt opslaan. De benodigde productcodes kunt u bij ons opvragen.

Uitbetaling declaraties

De declaraties worden één keer per week uitbetaald aan de zorgaanbieders. De werkgevers ontvangen een keer per kwartaal een verzamelfactuur van cVGZ. In de bijlage van deze verzamelfactuur moet cVGZ alle originele facturen en declaraties van de zorgaanbieder toevoegen. Daarom is het noodzakelijk dat de naam van de werkgever altijd op de factuur en declaratie staat.

Oude en nieuwe situatie

Alleen voor interventies die al in 2018 zijn aangevraagd en doorlopen in 2019 geldt nog de oude manier van factureren. Het is van belang dat deze declaraties zo snel mogelijk worden aangeleverd bij ons. Alle aanvragen vanaf 2019 moeten via de nieuwe werkwijze worden gefactureerd. Tip: Let de eerste maanden goed op de datum van aanmelding. Deze is bepalend voor de manier van declareren en factureren.

Meer informatie?

In dit document kunt u meer lezen over het vernieuwde Bedrijfszorg. En voor vragen kunt u contact opnemen met ons.