Arbeidsfysiotherapie

Inzicht in de fysieke gezondheid in relatie tot werk

 • Intake binnen 3 werkdagen
 • Snel advies en tips om te herstellen
 • Ontdubbelen van kosten mogelijk (na toestemming medewerker)
Arbeidsfysiotherapie

Dit is arbeidsfysiotherapie

Heeft uw medewerker last van fysieke klachten, bijvoorbeeld in de rug, schouders of ledematen? Arbeidsfysiotherapie geeft inzicht in de fysieke problemen in relatie tot het werk.

Dit is het resultaat

Deze interventie heeft als resultaat:

 • Na de 1e intake het gezondheidsprobleem in relatie tot het werk in beeld
 • Inzicht in de ernst, aard, oorzaak en de mate van beïnvloedbaarheid van het probleem
 • Advies voor 1 of meerdere behandeling(en)
 • Soms krijgt de medewerker direct tips om sneller te herstellen

Doelgroep voor deze interventie

Arbeidsfysiotherapie is er voor medewerkers met fysieke gezondheidsklachten in relatie tot het werk.

Zo werkt het

 1. Binnen 3 werkdagen na aanmelding is er een intake met de arbeidsfysiotherapeut

  Deze analyseert de problematiek en geeft advies over de inzetbaarheid en eventuele vervolgbehandelingen. Kosten: maximaal € 138

 2. Start van het traject

  Deze kan bestaan uit 1 of meerdere behandelingen:

  • Korte herstelbegeleiding fysiek: Kortdurend behandelen (max. 6 behandelingen) en adviseren van medewerkers met klachten op de werkvloer die met hun houding of beweging te maken hebben. Kosten: maximaal € 420
  • Lange herstelbegeleiding fysiek: Langdurend behandelen (max. 9 behandelingen) en adviseren van medewerkers met klachten op de werkvloer die met hun houding of beweging te maken hebben. Kosten: maximaal € 630
  • Werkplek herstelinstructie fysiek*: De werkplek herstelinstructie is een eenmalige inventarisatie van de werkbelasting in relatie tot de belastbaarheid op de werkplek. Opgevolgd door een werkplektraining. Voor medewerkers met klachten die met hun houding of bewegen te maken hebben. Kosten maximaal: € 625
  • Belastbaarheidstraining fysiek: Heeft uw medewerker klachten aan spieren of gewrichten, bijvoorbeeld door fysiek belastend werk of zittend werk? Belastbaarheidstraining fysiek is een trainingsprogramma (in een groep) om de fysieke belastbaarheid te verhogen. De Belastbaarheidstraining fysiek vindt gelijktijdig plaats met, of sluit aan op de Korte of Lange herstelbegeleiding fysiek of Werkplekherstelinstructie fysiek. Kosten maximaal:
   € 641

  * De Werkplek herstelinstructie fysiek kan zònder intake plaats vinden. Vermeld dan in de toelichting van de aanvraag dat u een Werkplek herstelinstructie fysiek (WHF) wilt. In de praktijk kan hierna wel alsnog een intake en een ander vervolgtraject Arbeidsfysiotherapie geadviseerd worden.

BeLife

BeLife levert individuele interventies en groepsworkshops om gezondheid en vitaliteit te verbeteren en inzetbaarheid te verhogen. Zo werken we aan gezonde en productieve werknemers en organisaties.

lijv

Lijv

LIJV traint en coacht medewerkers en leidinggevenden om gezond(er) te werken, prestaties duurzaam te verbeteren, verzuim te verminderen en voorkomen óf om snel weer aan de slag te gaan.

Praktische zaken

 • Verwijzing door de werkgever of bedrijfsarts
 • Arbeidsfysiotherapie wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde zorg
 • De eerste intake duurt maximaal 1 uur
 • De behandelingen kunnen los of gecombineerd ingezet worden
 • De uiteindelijke prijs is een combinatie van de intake plus de eventuele behandeling
 • De maximale prijs van het totale traject is € 2.034.