Arbeidsfysiotherapie

Inzicht in de fysieke gezondheid in relatie tot werk

 • Aanmelding door bedrijfsarts of werkgever
 • Intake kan starten binnen 3 werkdagen
 • Individuele zorg
 • Kosten mogelijk te verhalen (ontdubbelen) op verzekering medewerker
 • Landelijke dekking

Wat doet arbeidsfysiotherapie?
Kampt uw medewerker met fysieke klachten, bijvoorbeeld in de rug, schouders of ledematen? Arbeidsfysiotherapie geeft inzicht in de fysieke problemen in relatie tot het werk. 

Stap 1 - Intake:

Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats met de arbeidsfysiotherapeut. Deze analyseert de problematiek en geeft advies over de inzetbaarheid en eventuele vervolgbehandelingen. 

Kosten: maximaal € 131,-

Stap 2 - Behandeling:

Na de intake volgt een of meerdere behandelingen: 

 • Korte herstelbegeleiding fysiek 
  Kortdurend behandelen (maximaal 6 behandelingen) en adviseren van medewerkers met klachten op de werkvloer die met hun houding of beweging te maken hebben.

  Kosten: maximaal € 396,-
 • Lange herstelbegeleiding fysiek 
  Langdurend behandelen (maximaal 9 behandelingen) en adviseren van medewerkers met klachten op de werkvloer die met hun houding of beweging te maken hebben.

  Kosten: maximaal € 594,-
 • Werkplek herstelinstructie fysiek 
  De werkplek herstelinstructie is een eenmalige inventarisatie van de werkbelasting in relatie tot de belastbaarheid op de werkplek. Opgevolgd door een werkplektraining. Voor medewerkers met klachten die met hun houding of bewegen te maken hebben.

  Kosten maximaal: € 591,-
 • Belastbaarheidstraining fysiek 
  Kampen medewerkers met klachten aan spieren of gewrichten, bijvoorbeeld door fysiek belastend werk of zittend werk? Belastbaarheidstraining fysiek is een trainingsprogramma (in een groep) om de fysieke belastbaarheid te verhogen. De Belastbaarheidstraining fysiek vindt gelijktijdig plaats met, of sluit aan op de Korte of Lange herstelbegeleiding fysiek of Werkplekherstelinstructie fysiek.

  Kosten maximaal: € 606,-

De bovenstaande behandelingen kunnen los of gecombineerd ingezet worden. De uiteindelijke prijs van deze interventie is een combinatie van de intake plus de eventuele behandeling. De maximale prijs van het totale traject is € 1.922,-.

Mogelijkheid tot verhalen kosten op zorgverzekering medewerker
De kosten van deze interventie zijn mogelijkheid (deels) te verhalen (ontdubbelen) op de zorgverzekering van de medewerker. De kosten van deze interventie zijn mogelijkheid (deels) te verhalen (ontdubbelen) op de zorgverzekering van de medewerker. Klik hier meer informatie over ontdubbelen. Klik hier voor meer informatie over ontdubbelen.

Voor wie?

Arbeidsfysiotherapie is er voor medewerkers met fysieke gezondheidsklachten in relatie tot het werk.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor Arbeidsfysiotherapie.

Welke zorg?

De eerste intake duurt maximaal één uur en brengt het gezondheidsprobleem in relatie tot het werk in kaart. Het geeft inzicht in de ernst, aard, oorzaak en de mate van beïnvloedbaarheid van het probleem. Dit leidt tot een advies voor een of meerdere behandeling(en). In sommige gevallen krijgt de medewerker direct een korte instructie over herstelbevorderende maatregelen.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Arbeidsfysiotherapie wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde zorg.

lijv