Beter aan het werk met Niet-aangeboren hersenletsel

Met coaching on the job

 • Voor re-integrerende medewerkers met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Persoonlijk intakegesprek binnen 10 werkdagen 
   

   

Wat doet Coaching on the job?

De re-integratie van een medewerker kan ingewikkeld zijn. Voor de medewerker zelf maar ook voor de leidinggevende en collega’s. Niet-aangeboren hersenletsel kan dat nog ingewikkelder maken. 

De jobcoach van Effectyf is expert in problemen met NAH. Deze coach maakt samen met de werknemer een re-integratieplan. Hierin staan doelen die de medewerker graag wil behalen. Aan het einde van de begeleiding worden deze doelen beoordeeld. Deze informatie wordt samengevat in een verslag. 

Voorbeelden van doelen zijn:

 • Goede balans tussen werk en privé.
 • Goede balans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Betere afstemming van werkdruk en beleving van werkdruk.
 • Verbeterde communicatie en samenwerking. 
 • Verwachtingen beter afstemmen met collega’s en/of leidinggevende(n).
 • Betere planning van werkzaamheden en meer structuur in het werk.
 • Beter aangeven en bewaken van grenzen.
 • Werkzaamheden beter plannen.
 • Opbouwen van uren en werkzaamheden.
 • Beter voor zichzelf zorgen en vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Ontdekken wat energie kost en wat energie geeft.
 • Verbeteren van de situatie op het werk.

Na afloop merkt uw medewerker één of meer van deze positieve veranderingen op:

 • Begrip van de eigen grenzen en mogelijkheden.
 • Beter kunnen werken in (aangepaste) taken.
 • De medewerker is blijven werken.

Coaching on the job helpt bij:

 • Het (weer) oppakken van het eigen werk. 
 • Het beter passend maken van het werk. 
 • Het ondersteunen van de werkgever bij het vinden van ander passend werk binnen de organisatie.

De medewerker en de naasten hebben voordeel van coaching on the job. Ook heeft het veel voordelen voor de werkomgeving. Denk aan directe collega’s of de leidinggevende die beter begrijpen wat het betekent om niet-aangeboren hersenletsel te hebben. Een jobcoachtraject zorgt voor meer begrip en verbetert daarmee de werkverhouding en samenwerking. Dit leidt tot positievere resultaten. 

Coaching on the job is praktisch, persoonlijk en werkt goed. In 90% van de coaching on the job-trajecten van Effectyf is de medewerker weer volledig aan het werk. De coach kijkt op de werkvloer mee en wat de invloed van de thuissituatie is. Ook voert de coach evaluatiegesprekken met medewerker en werkgever. Door fysiek aanwezig te zijn op de werkplek kan de coach snel reageren en direct ingrijpen als dat nodig is.  

Wie verwijst?

Een werkgever of bedrijfsarts bepaalt of de medewerker deze zorg krijgt.

Voor wie?

Voor medewerkers bij wie niet-aangeboren hersenletsel is vastgesteld of wanneer er gedacht wordt aan NAH.

 

Welke zorg?

Coaching on the job is praktijkgericht, persoonlijk en werkt goed. De coach loopt en kijkt mee tijdens het werk en bekijkt welke invloed het werk privé heeft. Ook heeft de coach beoordelingsgesprekken met de medewerker en de werkgever. Door lijfelijk aanwezig te zijn op de werkplek kan de coach snel ingrijpen en direct bijsturen als dat nodig is.  

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Coaching on the job wordt uitgevoerd door coaches die expert zijn in het helpen van mensen met NAH. Jarenlange kennis en ervaring zorgen ervoor dat de coach automatisch een centrale rol krijgt. Uw medewerker krijgt maatwerk. Er is aandacht voor hoe een medewerker de begeleiding ervaart. En ook voor de uitvoering. Dit zorgt voor het beste resultaat voor iedereen die betrokken is. Bij re-integratie helpt dit programma bij een 1e en 2e spoortraject. Als het nodig is, dan kan dezelfde coach vervolg geven aan het traject in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Om Coaching on the job succesvol in te zetten is het noodzakelijk dat de medewerker en de werkgever toestemming geven aan de coach om op het werk te zijn.

Kosten

De kosten hangen samen met de intensiviteit van de begeleiding. Dit wordt tijdens een intakegesprek bepaald. Voor een periode van 3 maanden is dat tussen de € 2.275,- en
€ 3.300,-.