Beter aan het werk na COVID-19 en/of IC-opname

Met coaching on the job

 • Voor re-integrerende medewerkers nadat zij uitgevallen zijn door COVID-19
 • Voor re-integrerende medewerkers nadat zij op een IC opgenomen zijn ten gevolge van COVID-19
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Persoonlijk intakegesprek binnen 10 werkdagen 
   

   

Wat is Coaching on the job?

Bij herstel na COVID-19 kunnen fysieke, mentale en cognitieve beperkingen de terugkeer naar werk belemmeren. Vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen zijn slechts voorbeelden van vele uiteenlopende klachten. Na een periode van revalideren lijkt werken vaak weer mogelijk, maar hoe keert een medewerker duurzaam terug? De jobcoach van Effectyf ondersteunt deze werknemers bij de terugkeer naar het werk en tijdens het werken zelf. 

Wat doet Coaching on the job?

Ondersteuning wordt geboden bij: 

 • Het (weer) oppakken van het eigen werk door de werknemer.
 • Het beter passend maken van het werk voor werknemer. 
 • Het ondersteunen van de werkgever bij het vinden van ander passend werk binnen de organisatie.

De coach maakt samen met de werknemer een re-integratieplan. Hierin staan doelen die de medewerker graag wil behalen. Aan het einde van de begeleiding worden deze doelen beoordeeld. Deze informatie wordt samengevat in een verslag.  

Voorbeelden van doelen zijn:

 • Opbouwen van uren en werkzaamheden.
 • Goede balans tussen belasting en belastbaarheid.
 • Betere afstemming van werkdruk en beleving van werkdruk.
 • Goede balans tussen werk en privé.
 • Verbeterde communicatie en samenwerking met collega's en/of leidinggevende(n).
 •  Betere planning van werkzaamheden en meer structuur in het werk.
 •  Beter aangeven en bewaken van grenzen.
 •  Vergroten van het zelfvertrouwen.

Coaching on the job is praktisch, persoonlijk en effectief. De coach kijkt op de werkvloer mee en bekijkt wat de invloed is van de thuissituatie. Ook voert de coach evaluatiegesprekken met werknemer en werkgever. De afspraken met de coach vinden grotendeels op het werk plaats. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van kansen en knelpunten. Werknemer en werkgever ontvangen gericht en praktisch advies om de werksituatie en de inzet van de werknemer te optitmaliseren.

Wie verwijst?

Een werkgever of bedrijfsarts vraagt deze zorg voor de medewerker aan.

Voor wie?

Voor medewerkers die herstellende zijn van COVID-19, die last hebben van klachten zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen of mentale klachten. En ook voor medewerkers die op een IC opgenomen zijn geweest als gevolg van COVID-19 en klachten ervaren.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Coaching on the job wordt uitgevoerd door coaches die expert zijn in het ondersteunen van mensen met fysieke, mentale en cognitieve problemen. Door de specialistische kennis en ervaring zijn de coaches in staat om maatwerk te leveren. Door de behoefte van de medewerker leidend te laten zijn, heeft de medewerker zelf weer de regie over zijn of haar inzetbaarheid. De coach loopt en kijkt mee tijdens het werk en heeft aandacht voor de balans tussen werk en privé. Ook voert de coach evaluatiegesprekken met de medewerker en de werkgever. Door lijfelijk aanwezig te zijn op de werkplek kan de coach snel ingrijpen en direct bijsturen als het nodig is. Ontstaat er tijdens het traject een situatie die binnen de wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter valt, dan kunnen de coaches van Effectyf hier ook ondersteuning bij geven.

Om Coaching on the job succesvol in te zetten is het noodzakelijk dat de medewerker en de werkgever toestemming geven aan de coach om daadwerkelijk op de werkvloer lijfelijk aanwezig te mogen zijn.

Kosten

De kosten hangen samen met de intensiviteit van de begeleiding. Dit wordt tijdens een intake-gesprek bepaald. Voor een periode van 3 maanden liggen de kosten tussen de
€ 2.275,- en € 3.300,-.