Online werkplek check-up

Een preventieve online werkplek check-up

 • Voor medewerkers
 • Aanvraag via werkgever of bedrijfsarts
 • Individueel

Wat is een online werkplek check-up?

Een goede thuiswerkplek draagt bij aan de inzetbaarheid van uw medewerkers: fysieke klachten worden voorkomen en het risico op verzuim is lager. Reden te meer om hier aandacht aan te besteden dus. 

De online werkplek check-up voorziet uw medewerkers van een online advies over een gezonde werkhouding en werkstijl. Tijdens de check-up worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat zijn de gevolgen van een ongunstig werkklimaat en ongunstige werkomstandigheden?
 • Wat is de mogelijke invloed van stress op het lichaam?
 • Hoe kun je een thuiswerkplek het beste inrichten?
 • Hoe kun je zorgen voor een ontspannen werkhouding?

De deelnemer leert uiteraard ook zelf de werkplek op een juiste manier in te stellen.

 

Voor wie?

Als werkgever kunt u de online werkplek check-up preventief inzetten om uitval of fysieke overbelasting bij uw medewerkers 
te voorkomen.

 

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor een werkplek check-up.

 
 

Welke zorg?

De online werkplek check-up is een eenmalige inventarisatie van de werkomstandigheden van uw medewerker en bestaat uit de volgende stappen:

 1. Via een videobel-afspraak analyseert de (arbeids)fysiotherapeut de werkplek van de medewerker.
 2. Uw medewerker krijgt vervolgens advies op maat voor een gezonde werkhouding en werkstijl.
 3. De medewerker ontvangt een verslag met een concreet en persoonlijk advies over de maatregelen die hij/zij kan nemen om klachten te voorkomen of te beperken.
 

Wie voert de zorg uit?

 • De werkplek check-up wordt uitgevoerd door BIG-geregistreerde fysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten.
 • De individuele instructie vindt plaats via online beeldbellen.
 • Kosten zijn inclusief tijd voor rapportage.
 

Uitgevoerd door

lijv

Kosten

€ 215,00