Online werkplek check-up

Een preventieve online werkplek check-up

 • Voor beeldschermwerkers
 • Aanvraag via werkgever of bedrijfsarts
 • Individueel

Wat is een online werkplek check-up?

Een preventief (thuis)werkplekonderzoek voor beeldschermwerkers om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De arbeidsfysiotherapeut geeft via een online afspraak inzicht hoe de medewerker makkelijker gezonder kan werken. Zowel thuis als op kantoor.

Tijdens de check-up leert de beeldschermwerker het volgende:

 • De risico's van een ongunstige werkstijl/manier van werken
 • De invloed van stress/spanning op het lichaam
 • Hoe de (thuis)werkplek en werkomgeving het beste kunnen worden ingericht
 • Hoe te zorgen voor een ontspannen werkhouding en gezonde werkstijl
 • Hoe de (thuis)werkplek op een juiste manier wordt ingesteld

Voor wie?

Als werkgever kunt u de online (thuis)werkplek check-up preventief inzetten om lichamelijke klachten bij uw beeldschermwerkers 
te voorkomen.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor een online werkplek check-up.

Welke zorg?

De online werkplek check-up is een preventief individueel (thuis)werkplekonderzoek voor beeldschermwerkers en bestaat uit de volgende stappen:

 1. Via een videobel-afspraak analyseert de (arbeids)fysiotherapeut de werkplek, werkhouding en werkstijl van de medewerker.
 2. Uw medewerker krijgt vervolgens tips en adviezen voor een gezonde werkhouding, werkwijze en het (ergonomisch) juist instellen van de (thuis)werkplek.
 3. De medewerker ontvangt een verslag met concrete verbeteradviezen om gezond(er) (thuis) te werken en hiermee lichamelijke klachten te voorkomen.

Wie voert de zorg uit?

 • De werkplek check-up wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde (arbeids)fysiotherapeut

Uitgevoerd door

lijv