Workshop fysieke belasting

Beter omgaan met zware fysieke werkbelasting

 • Preventieve training voor fysiek zware beroepen
 • Groepstraining
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts

Wat doet de workshop fysieke belasting?

Hebben uw medewerkers een fysiek intensief beroep? Zij lopen meer kans op pijnklachten in bijvoorbeeld de schouders, rug of knieën. De groepstraining fysieke belasting leert de medewerker:

 • Beter om te gaan met de dagelijkse werkbelasting
 • Optimaal om te gaan met de gegeven werkplekinrichting
 • Het lichaam op een gezonde manier te gebruiken 
 • Zo vroeg mogelijk symptomen van fysieke klachten te herkennen
 • Fysieke klachten te voorkomen 

Voor wie?

Workshop fysieke belasting is er voor medewerkers in fysiek intensieve beroepen die (mogelijk in de toekomst) kampen met pijn aan schouders, rug, knieën of anders. Het is een trainingsprogramma voor een groep van maximaal 12 personen.

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts kan een groep aanmelden voor de training. 

Welke zorg?

De preventieve training bestaat uit 2 modules. U beslist zelf of u module 1 of de beide modules afneemt.  

 1. Een groepsworkshop van 2 uur. Het is zinvol de fysiotherapeut eerst een rondgang door de organisatie of op de werkvloer te laten maken om de knelpunten in kaart te brengen. Tijdens de workshop leren medewerkers:
  • Risicofactoren te herkennen vóór het ontstaan van fysieke klachten
  • Eigen handvatten te ontwikkelen om klachten te voorkomen
  • De eigen werkplek in te richten
  • Verschillende werkhoudingen te gebruiken
  • Een eigen actieplan op te stellen

 2. Een individuele werkplektraining van 20 minuten. Dit is een vervolg op de groepsworkshop. De individuele situatie van de medewerker wordt beoordeeld. De gewoontehouding wordt geobserveerd, het eigen actieplan uit module 1 wordt besproken en praktische verbeterpunten worden aangedragen. Voor deze module zal een aanvullende offerte worden opgesteld. 

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Een fysiotherapeut gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde zorg, geeft de training preventie fysieke belasting. De prijsindicatie is zonder btw en zonder reiskosten.

lijv