Vitaliteitscoaching

Herstel van de energiebalans

  • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
  • Individuele zorg
  • Maximaal 3 gesprekken

Wat doet vitaliteitscoaching?

Voelt een medewerker zich minder vitaal of niet in balans? Vitaliteitscoaching richt zich op het herstel van de energiebalans. Het streven is naar maximale inzetbaarheid en rendement van de medewerker. Werken naar vermogen dus.

Voor wie?

Vitaliteitscoaching is er voor mensen die:
  • Zich minder vitaal voelen
  • Fysiek of mentaal niet in balans zijn

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze coaching.

Welke zorg?

Met Vitaliteitscoaching wordt er gewerkt aan het herstel van de energiebalans en de maximale inzetbaarheid van de medewerker. Het is de ambitie om het werkvermogen functioneel te verbeteren binnen 4 tot 8 weken. De coaching bestaat uit maximaal 3 gesprekken van 45 minuten, aangevuld door e-mailcoaching. Daarnaast krijgt de medewerker hulpmiddelen voor:

  • Inzicht in en grip op de eigen vitaliteit 
  • Het bevorderen van de vitaliteit
  • Een nieuwe disbalans te voorkomen

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De interventie wordt uitgevoerd door een vitaliteitscoach die gespecialiseerd is in vitaliteitscoaching van BeLife of LIJV.

lijv