Brochures

De kosten voor arbeidsgerelateerde zorg zijn voor u als medewerker gedekt. Soms wordt een deel van deze kosten niet vergoed door Bedrijfszorg of uw werkgever, maar vanuit uw eigen basis- of aanvullende verzekering. Dit heet ontdubbelen. Het is mogelijk dat u voor een behandeling een eigen bijdrage moet betalen of dat de kosten meetellen voor uw eigen risico.

  • B

  • W