Ondersteuning interventiegesprek over ADM problematiek

Disbalans en verminderd functioneren door (vermoedelijk) alcohol-, drugs-, game- of gokproblematiek


 • Individueel traject

Wat doet de interventionist?

Wanneer er (het vermoeden van) alcohol- of drugsproblematiek wordt vastgesteld gaat de medewerker van Be-Responsible in gesprek met de betreffende medewerker. Dit om bewustzijn te vergroten en de mate van problematiek vast te stellen.

In telefonisch overleg wordt de casus besproken en afgestemd wat de juiste strategie is om tot het beste resultaat te komen. Meestal betekent dit dat zij op locatie langskomen en een voorgesprek hebben. Daarna spreken ze met de betreffende medewerker. De insteek is altijd zorg en kennis overdragen. Na afloop volgt het 3-gesprek met de leidinggevende/opdrachtgever. In dit gesprek wordt eerst benoemd wat besproken is en tot welke inzichten en afspraken ze zijn gekomen. Het thema ligt op tafel en de wederzijdse verwachtingen en de te nemen vervolgstappen worden besproken. Be-Responsible maakt een verslag van het gesprek ten behoeve van het dossier.

Als de medewerker hulp bereid is, dus specialistische zorg accepteert voor zijn doserings- of verslavingsprobleem, dan koppelt Be-Responsible de medewerker aan passende GGZ zorg. Be-Responsible volgt dit proces tot het hulptraject is gestart. De werkgever wordt op de hoogte gehouden van de acties en resultaten.

Wat levert het op?

 • Bewustzijn en kennis bij de medewerker over zijn situatie. 
 • Het onderwerp is bespreekbaar geworden.
 • Grip op het traject.
 • Er wordt voldaan aan de zorgplicht. 
 • Borging van veiligheid- en gezondheidsrisico’s. 
 • Uw relatie met de medewerker wordt beschermd.
 • Heldere verslaglegging ten behoeve van dossieropbouw.
 • In de meeste gevallen is een snelle en passende GGZ zorg geregeld. 

Voor wie en wanneer?

 • Medewerker met doserings- of verslavingsprobleem.
 • Medewerker met een hulpvraag.     
 • Wanneer er een sterk vermoeden van overmatig gebruik is. 
 • Wanneer er PSA-problematiek speelt, waarbij vermoedelijk alcohol- of drugsgebruik het herstel belemmert.  
 • Wanneer je al enige tijd van incident naar incident gaat.    
 • Wanneer er een risico is dat het zelf voeren van een gesprek de relatie beschadigd. 
 • Wanneer de medewerker al in een zorgtraject zit maar er geen helder zicht op is. 

Wie verwijst?

De leidinggevende, HR/P&O professional, bedrijfsarts, verzuim- of casemanager verwijst de medewerker met (vermoedelijk) alcohol-, drugs-, game- of gokproblematiek.
Als er opvolgend specialistische GGZ zorg nodig is, dan is een verwijzing via de huisarts verplicht.

Welke zorg?

Wanneer er uit het ondersteunend interventiegesprek een actieve hulpvraag komt, koppelt Be-Responsible de medewerker aan snelle en specialistische GGZ zorg. In Nederland is uitstekende professionele hulp beschikbaar die gebruikers helpen hun doserings- of afhankelijkheidsprobleem op te lossen. Helaas zijn er flinke wachtlijsten. Via Be-Responsible gaat het sneller. Binnen enkele weken kunnen ze dankzij hun netwerk de juiste GGZ zorg voor de medewerker organiseren: of dat nu ambulant, per dagdeel, klinisch of online is.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het ondersteunend interventie gesprek wordt verzorgd door een gecertificeerde ervaringsdeskundige interventionist van Be-Responsible met een afgeronde opleiding tot Alcohol- en drugsinterventionist van Elsden Training. Elsden Training is hierin de unieke opleider in Nederland, CRKBO geregistreerd en lid van het NRTO.

De kosten van Be-Responsible zijn gesplitst in twee delen: Een ondersteuningsgesprek kost € 650,- en de begeleiding naar passende GGZ zorg kost € 500,-. Bedragen zijn exclusief btw en reiskosten.

De GGZ zorg zelf valt niet onder deze interventie. GGZ zorg wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij zijn eigen bijdragen en eigen risico van toepassing voor de medewerker. Voor specialistische GGZ zorg is verwijzing via de huisarts verplicht.

Daarnaast zijn er opvolgende Medewerkers Begeleidingstrajecten die Be-Responsible zelf aanbiedt, deze vallen niet onder deze interventie.

Zit jij met een casus? Vraag om advies

Heb jij als leidinggevende, HR of Arboprofessional een lastige individuele casus van een medewerker die (vermoedelijk) problemen heeft met alcohol, drugs, medicijnen, gamen of gokken? Overleg hierover met een expert. Boek hier uw 15 minuten adviesgesprek.

Wil jij alle drempels wegnemen? Dan is er anonieme zorg

Een medewerker kan dan zelf rechtstreeks, zonder tussenkomst van een leidinggevende, anoniem in contact komen met een ervaringsdeskundige voor informatie, advies en begeleiding naar hulp. Als werkgever neem je een abonnement en wordt je geholpen met communicatie over alcohol en drugs en hebben jouw medewerkers anoniem toegang tot hulp. AnoniemeZorg is een initiatief van Be-Responsible. Dit valt niet onder deze interventie. Kijk hier voor meer informatie.