Informatiesessie over de overgang voor medewerkers

Levensfasegericht programma over vrouwen in de overgang voor alle medewerkers

  • Aanmelding door werkgever 
  • Voor alle medewerkers
  • Groepsgewijs (max. 20 deelnemers) programma

Wat brengt de informatiesessie?

Uw medewerker krijgen feiten en fabels rondom de overgang gepresenteerd. In de sessie komt het volgende aan bod:
  • Erkennen en herkennen van symptomen van de overgang
  • Nadenken over vraagstukken omtrent de praktijk van werk en overgang
  • Eigen regie van vrouwen
  • Aandacht voor vitaliteit en gezond(er) oud(er) worden

Voor wie?

De sessie gaat dan wel over vrouwen in de overgang, maar is voor alle medewerkers relevant. Alle vrouwen komen in de overgang en iedereen heeft wel iemand om zich heen in de overgang.  

Wie verwijst?

De werkgever meldt de medewerkers aan voor deze informatiesessie.

Welke zorg?

Hierna kennen de deelnemers de feiten en fabels rondom de overgang. Er is begrip en het kwetsbaar onderwerp overgang wordt bespreekbaar gemaakt. U bent op weg naar een Overgangsvriendelijk werkklimaat.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Deze sessie (online of op locatie) van ongeveer 2 uur wordt verzorgd door Desiree van Cleef, een gecertificeerde verpleegkundige overgangsconsulent van OVER!academie. De OVER!academie wil een bijdrage leveren aan duurzaam inzetbaarheid, vitaliteit en werkvermogen van 45+ vrouwen en vrouwen die om een andere reden in de overgang zijn. Bovendien de kwaliteit van leven en werk van 45+ vrouwen vergroten.

OVER!academie staat garant voor het delen van actuele kennis, ervaring en handvatten voor een vitale leefstijl door overgangsconsulenten, bedrijfskundigen en communicatieadviseurs. Zodat er een cultuur is die de fysieke en culturele aspecten van de overgang serieus neemt en vrouwen de ruimte geeft hierover het gesprek te voeren.

OVER!academie heeft voor grotere groepen nog meer e-learnings, waar met video-learnings medewerkers en leidinggevende worden bereikt om de organisatie bewuster te maken van wát die overgangsklachten eigenlijk zijn en hoe zij het werkvermogen van medewerksters beïnvloed.

 

Wilt u meer weten over dit thema?

Wilt u als professional (HR, Coach, Beleidsmaker of Manager) een stap zetten richting een Overgangsvriendelijk werkklimaat? Schrijf dan hier in voor een online kennissessie van ongeveer 1 uur door OVER!academie.

Zoekt u nog tips hoe het gesprek over de Overgang te voeren?

Bekijk dan hier de Kletskous-kaartenset van OVER!academie.