Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

HĂ©t startpunt voor gezondheidsbeleid binnen uw organisatie

  • Voor medewerkers en leidinggevenden (individuele deelname)
  • Voldoet aan het wettelijke verplichte Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Ontwikkeld in samenwerking met artsenorganisaties en gezondheidsfondsen
  • Bevordert eigen regie van medewerkers

Wat doet het Preventief Medische Onderzoek?

De persoonlijke gezondheidscheck voldoet aan de wettelijk verplichtingen voor PMO. De check is een gezondheidsprogramma dat al door meer dan 350 organisaties en 300.000 mensen wordt gebruikt. Het stelt medewerkers op een laagdrempelige manier in staat om inzicht te krijgen in de eigen gezondheid en daar zelf de eigen regie over te nemen, zodat gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen. Medewerkers vullen een online vragenlijst in, voeren thuis zelfstandig de fysieke tests (bloed en urine) uit, krijgen een rapport met advies en kunnen zelfstandig of begeleid aan de slag met eventuele gezondheidsrisico’s. De check kan worden ingebed als onderdeel van gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsprogramma en de onderdelen zijn modulair beschikbaar.

Na afloop van het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:

  • Inzicht op organisatieniveau om sturing te geven aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Verlaagt ziekteverzuim binnen de organisatie met 20%
  • Verhoogt de productiviteit van medewerkers met 10%
  • Medewerkers waarderen het aanbieden van de gezondheidscheck door hun werkgever met een 8,5
  • 71% van de deelnemers is gemotiveerder tot gezonder gedrag
  • 62% van de deelnemers gaat actief aan de slag met zijn/haar eigen gezondheid

Voor wie?

Voor iedereen binnen uw organisatie.

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts vraagt de persoonlijke gezondheidscheck voor zijn/haar organisatie aan. Iedereen in de organisatie kan door de werkgever worden uitgenodigd om mee te doen aan de check.

Welke zorg?

Na het uitvoeren van de gezondheidscheck kunnen medewerkers hun eigen gezondheidsprofiel en de persoonlijke adviezen inzien in een beveiligd gezondheidsportaal. Het advies bestaat uit concrete acties voor de medewerker om zelf aan de slag te gaan om zijn of haar eigen gezondheid te verbeteren. Hierbij wordt onder andere verwezen naar betrouwbare partijen die de medewerker ondersteuning kunnen bieden bij gedragsverandering. Bij sterk afwijkende profielen wordt de medewerker verwezen naar professionele hulpverlening.

De organisatie krijgt een macrorapportage, die inzicht biedt in de gesteldheid van de organisatie en advies geeft over aan welke knoppen er gedraaid moet worden om die te verbeteren. Dit dient tegelijkertijd als een nulmeting en startpunt voor verder gezondheidsbeleid.

Als werkgever voldoet u met het aanbieden van de gezondheidscheck aan de wettelijke verplichtingen voor Preventief Medisch Onderzoek (PMO)*.

* De inhoud van de PMO wordt bepaald afhankelijk van de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's aanwezig binnen uw organisatie. Deze risico's worden vastgesteld in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Om te voldoen aan uw wettelijke verplichting dient de PMO minimaal deze arbeidsrisico's in kaart te brengen, inclusief algemene gezondheid en leefstijl met fysieke metingen.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De persoonlijke gezondheidscheck is een product van Niped. De kosten zijn afhankelijk van de inhoud van de persoonlijke gezondheidscheck.

X

Mijnbedrijfszorg maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.

Weigeren
Ja, ik ga akkoord