Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

HĂ©t startpunt voor gezondheidsbeleid binnen uw organisatie

 • Volledig thuis uit te voeren (met de unieke checkbox) en dus coronaproof
 • Voor medewerkers en leidinggevenden (individuele deelname)
 • Voldoet aan de wettelijke verplichting van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)*
 • Ontwikkeld in samenwerking met artsenorganisaties: LHV, NHG, GGD, GHOR en gezondheidsfondsen: Hartstichting, Diabetes Fonds, Longfonds, Nierstichting
 • Bevordert eigen regie van medewerkers

Wat doet het Preventief Medische Onderzoek?

De persoonlijke gezondheidscheck van &Niped voldoet aan de wettelijk verplichtingen voor PMO. Het e-healthplatform brengt de gezondheidsrisico's van jouw organisatie in kaart. Medewerkers krijgen een persoonlijk gezondheidsrapport en u een organisatiebreed inzicht in de gezondheidheidsrisico's en de impact hiervan op verzuim en productiviteit.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is al door meer dan 600 organisaties en ruim 326.000 mensen gedaan. Het stelt medewerkers op een laagdrempelige manier in staat om inzicht te krijgen in de eigen gezondheid en daar zelf de eigen regie over te nemen, zodat gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen. 
De check kan worden ingebed als onderdeel van uw gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsprogramma
 
Medewerkers vullen een online vragenlijst in, voeren thuis zelfstandig de fysieke tests (bloed en urine) uit, krijgen een rapport met advies en kunnen zelfstandig of begeleid aan de slag met eventuele gezondheidsrisico’s.  De onderdelen zijn modulair beschikbaar. 
Na afloop van het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:

 • Inzicht op organisatieniveau om sturing te geven aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Verlaagt ziekteverzuim binnen de organisatie met 20%
 • Verhoogt de productiviteit van medewerkers met 10%
 • Medewerkers waarderen het aanbieden van de gezondheidscheck door hun werkgever met een 8,5
 • 71% van de deelnemers is gemotiveerder tot gezonder gedrag
 • 62% van de deelnemers gaat actief aan de slag met zijn/haar eigen gezondheid

Voor wie?

Voor iedereen binnen uw organisatie.

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts vraagt de persoonlijke gezondheidscheck voor zijn/haar organisatie aan. Iedereen in de organisatie kan door de werkgever worden uitgenodigd om mee te doen aan de check.

Welke zorg?

Na het uitvoeren van de gezondheidscheck kunnen medewerkers hun eigen gezondheidsprofiel en de persoonlijke adviezen inzien in een beveiligd portaal. Het advies bestaat uit concrete acties voor de medewerker om zelf aan de slag te gaan om zijn of haar eigen gezondheid te verbeteren. Hierbij wordt onder andere verwezen naar betrouwbare partijen die de medewerker ondersteuning kunnen bieden bij gedragsverandering. Bij sterk afwijkende profielen wordt de medewerker verwezen naar professionele hulpverlening.

De organisatie krijgt een macrorapportage, die inzicht biedt in de gesteldheid van de organisatie en advies geeft over aan welke knoppen er gedraaid moet worden om die te verbeteren. Dit dient tegelijkertijd als een nulmeting en startpunt voor verder gezondheidsbeleid.

* De inhoud van de PMO wordt bepaald afhankelijk van de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's aanwezig binnen uw organisatie. Deze risico's worden vastgesteld in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Om te voldoen aan uw wettelijke verplichting dient de PMO minimaal deze arbeidsrisico's in kaart te brengen, inclusief algemene gezondheid en leefstijl met fysieke metingen.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

 

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een product van &Niped. De kosten zijn afhankelijk van de door u gekozen modulaire onderdelen. Een prijsindicatie voor een PMO Basis, PSA, Fysiek, WAI en Mentaal is € 63 per medewerker.