Mantelzorgcoach

Werk en zorgtaken in een gezonde balans

 • Individuele begeleiding voor werkende mantelzorger
 • Aanmelden door werkgever of bedrijfsarts

Wat doet de Mantelzorgcoach?

De mantelzorgcoach is een ervaren coach van MantelzorgNL. Die voert op afspraak, online of telefonisch gesprekken met medewerkers met mantelzorgtaken. De coach biedt een luisterend oor, brengt samen met de mantelzorger de specifieke situatie in kaart en geeft daarbij informatie en handvaten. 

Na afloop van het mantelzorgcoachtraject merkt de medewerker een of meer van de volgende positieve veranderingen op:

 • Beter kunnen combineren van werk en zorgtaken
 • Beter inzicht wat energie kost en wat energie geeft
 • Beter zicht op ondersteuningsmogelijkheden
 • Eerder inschakelen van hulp bij mantelzorgtaken
 • Beter aangeven en bewaken van grenzen
 •  

  Voor wie?

  De mantelzorgcoach is er voor medewerkers die zorgtaken en betaalde arbeid combineren en die hierbij:

 • Stress ondervinden
 • Zich overbelast voelen
 • Regelmatig door (intensieve) mantelzorgtaken (mogelijk gaan) uitvallen op het werk
 •  

  Wie verwijst?

  De werkgever of bedrijfsarts constateert dat de medewerker baat kan hebben met deze zorg en vraagt de interventie aan.

  Welke zorg?

  Het traject met een mantelzorgcoach helpt de medewerker om tot een gezonde zorg/werk balans te komen. Dit traject bestaat uit een intake, analyse, coaching en evaluatie. De regie en keuzes blijven bij de mantelzorger. Na de intake en de analyse volgt er een verslag met inzichten en actiepunten. Afhankelijk van de situatie wordt een vervolg traject van coaching en evaluatie bepaald met de medewerker en afgestemd met de werkgever. Dit ziet er in stappen, als volgt uit:

  • Intake (1,5 uur)
   De mantelzorgcoach gaat samen met de medewerker in gesprek om een goed beeld van de specifieke situatie te krijgen.
  • Analyse (1,5 uur)
   Iedere situatie is anders en wordt daarom door de mantelzorgcoach grondig geanalyseerd. Op basis van de bevindingen doet de coach een voorstel naar de medewerker voor de verdere aanpak.

   Eventueel vervolg:
  • Coaching, op basis van benodigd aantal gesprekken (gemiddelde indicatie 7 uur)
   Afhankelijk van de uitkomsten in de analyse gaat de medewerker samen met de coach een traject in. Dit individuele traject is op maat gemaakt, een persoonlijk verslag met eigen inzichten en actiepunten voor de medewerker, en kan gaan van mindfulness trainingen tot juridische adviezen.
  • Evaluatie (1,5 uur)
   Het laatste onderdeel van het traject is een evaluatie met de medewerker en de mantelzorgcoach. Hierin wordt teruggekeken naar de stappen die zijn gezet en vooruit gekeken naar de toekomst. Daarnaast ontvangt de werkgever een terugkoppeling van de resultaten.

   Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

   Dit traject wordt uitgevoerd door mantelzorgcoaches van MantelzorgNL. MantelzorgNL opereert al jarenlang op landelijk niveau op het gebied van mantelzorg. Hierdoor is er veel waardevolle expertise opgedaan die ingezet wordt in dit traject. Om te komen tot het beste resultaat, is het noodzakelijk dat de medewerker open staat voor het coachingstraject.


   Kosten

   De kosten voor het mantelzorgcoach basistraject bestaande uit een Intake en Analyse met een kort plan van aanpak zijn € 298 (excl. btw en eventuele onkostenvergoeding voor de mantelzorgcoach). Daarna ontvangt u een indicatie van het aantal coaching uren dat nodig is, a € 98 (excl. btw en eventuele onkostenvergoeding voor de mantelzorgcoach).

    

   Wil jij advies of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan eens contact op met de Mantelzorglijn

   De medewerkers van MantelzorgNL staan klaar voor mantelzorgers, professionals en werkgevers voor een advies of een luisterend oor. Bel, app of mail ze hier.