Stok achter de deur

Voor medewerkers met obesitas: Fitter worden en afvallen in 24 weken met persoonlijke coaching


 • Wie meldt aan? Werkgever en bedrijfsarts
 • 24 weken persoonlijke coaching door diëtist en beweegcoach
 • Voor medewerkers en leidinggevenden
 • Individueel
 • Face-to-face gesprekken op locatie (of online videogesprekken)

Wat doet Stok achter de deur?

Kampt een medewerker met veel overgewicht of heeft uw medewerker diabetes type II of hart- en vaatziekten? Stok achter de deur biedt een programma om de leefstijl, de conditie, het gewicht en het gedrag van uw medewerker te verbeteren.

Stok achter de deur is een doelgericht programma van 24 weken. Uw medewerker krijgt hulp van  een diëtist en beweegcoach om op een gezonde manier af te vallen en fitter te worden. Ook krijgt de deelnemer persoonlijke gesprekken en coaching (via de telefoon en online). Hierdoor gaat de deelnemer beter eten en bewegen. Medewerkers die minder goed slapen kunnen aan een extra onderdeel voor gezonde slaap meedoen Voor deze extra module worden extra kosten in rekening gebracht.

De deelnemer werkt zo aan gezond eten, beter bewegen en een gezond gewicht, helemaal afgestemd op zijn/haar wensen en behoeftes. Wie het programma volgt, begrijpt dat het roer in het leven om moet om op gewicht te blijven. De deelnemer leert structureel de eet en beweegpatroon zodat zodat ze gezonder wordt en fitter gaat voelen. Er is ook een speciale versie van het programma voor medewerkers met onregelmatig werktijden."

Positieve veranderingen na afloop van het programma:

 • Verzuimt de medewerker minder en is hij of zij langer inzetbaar, omdat hij of zij een gezonder gewicht heeft en fitter is.
 • Is een verbetering zichtbaar in Werkwaarde (gezondheid, fitheid, conditie, kwaliteit van leven en energie) van 0,5 – 1,5 punt op een schaal van 10.
 • Is een gemiddelde daling zichtbaar in Body Mass Index van 1,0 – 2,0 punten. Dit bespaart per deelnemer +/- €750 verzuimkosten of +/- 4-5 dagen verzuimdagen per jaar.

Voor wie?

Stok achter de deur is een intensief programma voor medewerkers met veel overgewicht én voor medewerkers met overgewicht én risico op diabetes type II en/of hart- en vaatziekten. Zij kunnen zich vaker dan gemiddeld ziekmelden.
Het is ook voor wie het niet lukt om blijvend af te vallen. 

Er zijn vier versies van het programma voor verschillende groepen medewerkers:

 • Voor in de praktijk opgeleide medewerkers met reguliere werktijden 
 • Voor in de praktijk opgeleide medewerkers met onregelmatige werktijden/ploegendiensten 
 • Voor theoretisch opgeleide medewerkers met reguliere werktijden
 • Voor theoretisch opgeleide medewerkers met onregelmatige werktijden/ploegendiensten 

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts verwijzen.

Welke zorg?

In de eerste week bepalen de medewerker en de coaches samen de doelen. Daarna gaat de deelnemer met advies en ondersteuning van de coaches aan de slag. De deelnemer krijgt wekelijks materialen en is actief met het bereiken en vasthouden van de doelen. Zo kan de deelnemer ook op de lange termijn een gezonder gewicht houden en fitter worden.

Gedragsverandering

Omdat het belangrijk is om het gedrag van de deelnemers blijvend te veranderen, gaat er veel aandacht naar praktische vaardigheden en emoties. Deze aanpak maakt het makkelijker om op de lange termijn een gezond gewicht te houden.  

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Een diëtist en een leefstijlcoach (beweegcoach) voeren de zorg uit. Alle diëtisten zitten in het Kwaliteitsregister Paramedici. Alle leefstijlcoaches zijn BLCN-geregistreerd. 

Prijsindicatie (exclusief reiskosten en btw)
Face-to-face gesprekken op locatie € 1.045
Online videogesprekken € 765