Vitaliteitscoaching per dagdeel

Herstel van de energiebalans

 • Herstel van de vitaliteitsbalans
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • (Periodieke) Gesprekken op locatie werkgever (bijvoorbeeld 1x per maand)
 • In te zetten per dagdeel (op 1 dagdeel zijn meerdere medewerkers inplanbaar)

Wat doet Vitaliteitscoaching per dagdeel?

Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is fysiek, mentaal, emotioneel en zingevend in balans zijn. Vitaliteit heeft alles te maken met energie, gezondheid, leefstijl en welzijn; “je goed en energiek voelen”.

Mensen die fit zijn en energie hebben zorgen voor een gezonde en energieke organisatie waar mensen met plezier werken. Soms lukt het medewerkers niet om zelf met zijn of haar gezondheid en vitaliteit aan de slag te gaan. Dan helpt de inzet van een vitaliteitscoach die samen met de medewerker een plan maakt om gezonder en vitaler te gaan leven. De vitaliteitscoach zal de medewerker vervolgens gedurende het traject blijven begeleiden en motiveren op locatie van de werkgever.

Na afloop van het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:
 • Herstel van de vitaliteitsbalans (bijvoorbeeld werk/privé, voeding/gewicht, stress/ontspanning)
 • Gezonder en vitaler worden, voelen, zijn en blijven
 • Duurzame gedragsverandering
 • Er is een persoonlijk vitaliteitsplan opgesteld

Voor wie?

Voor werknemers met vragen of aandachtspunten over vitaliteit, leefstijl of werk-privé balans. En/of voor iedere deelnemer van een PMO, of als follow-up interventie na een PMO. Voor werkgevers die graag op locatie een vaste dag of dagdeel met de vitaliteitscoach wenst in te richten voor haar medewerkers.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

Doelformuleringsgesprek
De vitaliteitscoaching start met een doelformuleringsgesprek. Dit is een oriënterend gesprek waarbij de motivatie tot verandering besproken wordt in relatie tot het betreffende vitaliteit thema. Van hieruit helpt de vitaliteitscoach bij het maken van een persoonlijk vitaliteitsplan voor het behalen van de individueel opgestelde doelen. Samen met de vitaliteitscoach worden passende interventies besproken en gekozen.

Vitaliteitscoaching

 • De vitaliteitscoach begeleidt en motiveert de medewerker gedurende 3 tot 6 maanden bij het uitvoeren van het persoonlijke vitaliteitsplan.
 • De coach maakt gebruik van motiverende gesprekstechnieken gericht op ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering. In totaal zijn er 3 – 6 contactmomenten (3 gesprekken van 30 - 60 minuten / in onderling overleg af te stemmen) welke face-to-face op locatie van werkgever plaatsvinden (afhankelijk van wens werkgever/werknemer).
 • Samen met de werknemer wordt de vitaliteit en het energieniveau in kaart gebracht. Daarbij wordt gekeken naar privé-, persoons- en werk gebonden factoren.
 • Vooraf vult de werknemer een vitaliteitsscreening (middels een digitale vragenlijst) in of heeft meegedaan aan een preventief medisch onderzoek (PMO). Een leefstijl vragenlijst en/of de meetresultaten van het PMO zijn input voor het vitaliteitsgesprek.
 • In het gesprek worden de uitslagen van de vragenlijst teruggekoppeld en samen gekeken naar de persoonlijke thema’s welke een relatie hebben met vitaliteit. Vervolgens wordt de motivatie tot verandering betreffende het persoonlijke vitaliteitsthema besproken.
 • Het gesprek wordt afgesloten met een terugkoppeling van de bevindingen en een gericht advies en/of een eerste aanzet voor het maken van een plan van aanpak om “in beweging” te komen.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De interventie wordt uitgevoerd door een vitaliteitscoach die gespecialiseerd is in vitaliteitscoaching van BeLife of LIJV.

   lijv