Voeding en Beweging

Op naar een gezond gewicht!

  • Coachingsprogramma voor groepen
  • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts

Wat doet Voeding en Beweging?

Zijn er medewerkers die kampen met licht tot matig overgewicht? Voeding en Beweging is een coachingsprogramma dat medewerkers stimuleert om gezonder te leven. Centraal staan de thema’s voldoende bewegen en gezond eten. Het doel is een gedragsverandering te realiseren. 

Voor wie?

Voeding en Beweging is er voor medewerkers die kampen met licht of matig overgewicht. Het coachingsprogramma is een groepsprogramma. De groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 12 personen. 

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts verwijst medewerkers die in aanmerking komen voor deze zorg. 

Welke zorg?

Voeding en Beweging heeft als doel een gedragsverandering te realiseren en een blijvende invloed te hebben op het gezond bewegings- en eetgedrag van medewerkers. Energiek werken en leven is het streven.

Het programma heeft een doorlooptijd van 6 maanden en bestaat uit:

  • Vragenlijst over de motivatie
  • 4 workshops van 2 uur, met inzichten en concrete adviezen op het gebied van bewegen en voeding
  • Persoonlijk actieplan dat gezamenlijk, door medewerker, voedingsdeskundige en beweegcoach, wordt opgesteld
  • E-coaching; na een workshop kunnen vragen gesteld worden en ontvangen deelnemers opdrachten om blijvende gedragsverandering te stimuleren
  • Buddy-systeem dat naast de individuele werking ook de groepswerking stimuleert
  • Certificaat van deelname

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Een voedingsdeskundige en een beweegcoach coachen de medewerkers naar een duurzame gedragsverandering. Het programma wordt op locatie van de werkgever verzorgd. Alleen medewerkers met licht tot matig overgewicht komen in aanmerking voor deze begeleiding. De richtlijn voor de BMI is tussen 25 en 30. Tijdens dit programma kunnen deelnemers geen individuele begeleidingsafspraken maken. De prijsindicatie is zonder btw en zonder reiskosten.

   lijv