Bedrijfsmaatschappelijk werk

Probleemoplossend vermogen creëren 

 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Intake binnen 7 werkdagen
 • Individuele zorg 

Wat doet Bedrijfsmaatschappelijk werk?

Kampt een medewerker met stress, een disbalans tussen werk en privé of is er veel verzuim? Bedrijfsmaatschappelijk werk biedt hulp bij psychosociale problemen die betrekking hebben op de (werk)omgeving van de werknemer. De gesprekken hebben tot doel de medewerker inzicht in de situatie te geven, het probleemoplossend vermogen te vergroten en herhaling van de klachten of uitval te voorkomen. De medewerker is door Bedrijfsmaatschappelijk werk:

 • In staat om problemen tijdig te signaleren en advies over de aanpak op te volgen
 • Begeleid in het beter omgaan met stress
 • Gestimuleerd in zelfbewustzijn en flexibiliteit
 • Gestimuleerd in een sociaal vaardige houding en het bespreekbaar maken van knelpunten

Voor wie?

Bedrijfsmaatschappelijk werk is er voor medewerkers die:

 • Frequent uitvallen
 • Mentaal verzuimen
 • Stress ondervinden
 • Disbalans ervaren tussen werk en privé
 • Ongewenst gedrag vertonen
 • Zich bevinden in transitie of mobiliteit
 • Een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt
 • Conflicten en samenwerkingsproblemen ervaren
 • Financiële problemen kennen

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor bedrijfsmaatschappelijk werk. 

 

Welke zorg?

Om inzicht te krijgen in de klachten en krachten van de medewerker, vult hij of zij zelf een digitale vragenlijst in. Deze hulpvraag én de intake met de bedrijfsmaatschappelijk werker, leiden tot een behandeltraject, dat kan bestaan uit:

 • Face to face contact
 • Telefonisch contact
 • Blijkt vóór het 3de gesprek dat een gesprek tussen werknemer, werkgever en bedrijfsmaatschappelijk werker (driegesprek) noodzakelijk is? Dan is dit ook onderdeel van deze interventie.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door een bedrijfsmaatschappelijk werker van GIMD. Die bekijkt ook of er aan deze voorwaarden is voldaan:

 • De werknemer mag niet tegelijkertijd voor dezelfde klacht in behandeling zijn bij een andere zorgverlener uit dezelfde beroepsgroep
 • Er is een leerdoel bij de werknemer

Er is geen sprake van:

 • Onbeheersbare conflictsituaties
 • Meervoudige of complexe onderliggende problematiek
 • Verslaving
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Angst of depressiestoornis
Keuzehulp interventies
Welke interventie past bij welke klacht? Met onze keuzehulp kiest u eenvoudig de juiste interventie.