Bedrijfsmaatschappelijk werk op afroep en werkgeverslocatie

Snelle hulp en advies op uw locatie

  • Individuele gesprekken
  • Incompany
  • Voor medewerkers en leidinggevenden

Wat doet Bedrijfsmaatschappelijk werk op afroep?

Naast een advies op individueel niveau kan de professional ook op een breder niveau advies geven. Aanleiding hiervoor is vaak heel verschillend. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan deelnemen aan multidisciplinaire overleggen zoals een sociaal medisch team, advies geven, coachen en meedenken bij vraagstukken vanuit de organisatie, opvang na aanzeggesprekken en consultatie voor management.

Voor wie?

Bedrijfsmaatschappelijk werk op afroep kan worden ingezet naar aanleiding van vragen uit de organisatie. De vragen kunnen zowel door medewerkers als leidinggevenden gesteld worden. 

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts vraagt deze interventie aan voor de organisatie. Vaak naar aanleiding van vragen uit de organisatie.

Welke zorg?

Bedrijfsmaatschappelijk werk op afroep vindt plaats op de werkgeverslocatie. De invulling is afhankelijk van de behoefte van de organisatie.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

  • De zorg wordt uitgevoerd door een bedrijfsmaatschappelijk werker van GIMD. Dit is een professional die bekend is met de organisatie en daarom goed in kan spelen op eventuele vraagstukken.
  • Bedrijfsmaatschappelijk werk op afroep is niet bedoeld voor het uitvoeren van traumaopvang, schuldhulpverlening of het geven van workshops en trainingen.
  • De facturatie vindt plaats op uurtarief.