Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW voor Elkaar)

Voor balans tussen werk en privé

 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Intake binnen 5 werkdagen
 • Individuele zorg op maat

Wat doet bedrijfsmaatschappelijk werk?

Als medewerkers problemen ervaren die hun functioneren in de weg staan kunnen ze terecht bij een bedrijfsmaatschappelijk werker. Voor werkgerelateerde problemen, evenals problemen in de privésfeer. Zeker als deze laatste van invloed zijn op het werk. 

De medewerker wordt ondersteund bij problemen op sociaal emotioneel vlak en er wordt gericht gewerkt aan een duurzame oplossing om de medewerker zich beter in zijn of haar vel te laten voelen en daardoor verzuim te voorkomen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt actief samen met leidinggevende, HR, bedrijfsarts, casemanager en arbeidsdeskundige. Een driegesprek met bovengenoemde partijen kan onderdeel vormen van het traject. Is de bedrijfsmaatschappelijk werker op dagdelenbasis aanwezig in het bedrijf dan zijn er ook overleggen met het Sociaal Medisch Team en HR.

Wanneer wordt bedrijfsmaatschappelijk werk ingeschakeld

 • Stressklachten
 • Verstoorde balans werk-privé
 • Rouw en verlies
 • Conflictbemiddeling (driegesprekken)
 • Gevolgen van ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, ongewenst gedrag)
 • Functioneringsproblematiek
 • Motivatieproblematiek
 • Opvang bij slechtnieuwsgesprekken en ontslag
 • Traumatische gebeurtenissen
 • Problemen in de privésfeer (scheiding, opvoedproblemen)
 • Advies en consultatie leidinggevenden
 • Het bevorderen van de samenwerking binnen de organisatie.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door een geregistreerd bedrijfsmaatschappelijk werker van BMW voor Elkaar. U als werkgever wordt op de hoogte gehouden van het traject middels twee procesmatige rapportages, één na de intake en één na de afsluiting.

Duur van de zorg

Er wordt gestart met een uitgebreide intake, gevolgd door in eerste instantie vier gesprekken. In eerste instantie. Als er sprake is van rouw en verlies dan is een verlenging vaak nodig. U wordt op de hoogte gehouden middels twee procesmatige rapportages bij de intake en op het eind van het traject.

Locatie van de zorg

De gesprekken vinden hoofdzakelijk plaats op de locatie van de werkgever, of de locatie van de bedrijfsmaatschappelijk werker. BMW voor Elkaar zoekt altijd een bedrijfsmaatschappelijk werker in de buurt van uw medewerker. Ook kunnen gesprekken telefonisch of via Teams of Zoom plaatsvinden.

Kosten

Traject van uitgebreide intake en maximaal 4 gesprekken kost € 868,- excl. btw en reiskosten.
BMW voor Elkaar factureert alleen de daadwerkelijke gesprekken.

BMW Voor Elkaar

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van BMW Voor Elkaar leveren maatwerk, werken accuraat en snel, om medewerkers met problemen die het functioneren in de weg staan te helpen.

De financieel zorgverleners van De Sociale Raadsvrouw, onderdeel van BMW Voor Elkaar, helpen uw medewerker met schulden en/of loonbeslagen of in balans brengen van de inkomsten en uitgaven.