Budgetcoach

Ernstigere financiële problemen voorkomen

 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Individuele zorg
 • Zorg op maat

Wat doet Budgetcoach?

Budgetcoach helpt bij het aanbrengen van orde in de financiële administratie van de werknemer. Daarnaast krijgt de werknemer weer grip op zijn of haar situatie door de handvatten en adviezen van Budgetcoach. 

Voor wie?

Budgetcoach is er voor mensen met (dreigende) financiĆ«le problemen waarbij nog geen sprake is van problematische schulden. 

 

Werknemers met (dreigende) financiƫle problemen kunnen zich vaak slecht concentreren en ervaren stress. Ze verzuimen regelmatig en zijn gevoelig voor fraude en diefstal. Voor de werknemer en de organisatie is het prettig als de problemen worden aangepakt. Als er nog geen sprake is van problematische schulden, dan biedt budgetcoaching uitkomst. Is er geen zicht meer op een uitweg uit de schulden, dan helpt schuldhulpverlening.

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor de Budgetcoach. 

Welke zorg?

Budgetcoach gaat als volgt te werk:

 1. Ordenen en advies

  Een inventarisatie biedt inzicht in de financiële situatie van de werknemer en toont welke factoren van invloed zijn geweest op de situatie. Daarnaast krijgt de werknemer hulp bij het ordenen van de administratie en adviezen en tips om uit de financiële problemen te komen. Ook wordt er binnen een maand een adviesplan opgesteld. Dit wordt aangeboden aan de werknemer en werkgever. Hierin staat welke stappen, die aansluiten bij de persoonlijke situatie, tot een duurzame oplossing kunnen leiden. Na instemming door de werkgever zal de uitvoering van het advies plaatsvinden volgens een maatwerk aanpak.

  Indien nodig aanvullend maatwerk

 2. Uitvoering adviesplan

  De schuldhulpverlener ondersteunt uw werknemer op weg naar een financieel gezonde situatie. Op basis van het adviesplan wordt gestructureerd en doelgericht gewerkt aan het realiseren van het afgesproken resultaat. Tijdens het traject wordt u op de hoogte gehouden.

 3. Controle & Correctie Loonbeslag

  In deze fase wordt het loonbeslag berekend, zodat de werknemer de vaste lasten kan betalen en beschikt over beperkt leefgeld. Het doel hiervan is dat er geen nieuwe schulden gemaakt worden.

 4. Crisis Interventie
  Is er een dreiging van huisuitzetting of afsluiting van gas, elektriciteit of water? Crisis Interventie gaat na of dit voorkomen kan worden. Of er wordt een regeling met de schuldeiser overlegd. Lukt dit niet? Dan wordt de rechter gevraagd een pauze in te lassen om te werken naar een oplossing.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener van GIMD. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • De zorg vindt plaats op locatie van de werknemer
 • Deelname is vrijwillig en er moet sprake zijn van voldoende motivatie om het hele traject te doorlopen
 • De deelnemer werkt volledig mee en biedt de schuldhulpverlener volledige inzage in de benodigde stukken
 • De kosten zijn afhankelijk van de zorgaanbieder, het programma en de locatie.