Budgetcoach

Ernstigere financiële problemen voorkomen

  • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
  • Binnen 5 werkdagen wordt er contact opgenomen met de medewerker
  • Individuele zorg
  • Zorg op maat

Wat doet Budgetcoach?

Budgetcoach helpt bij het aanbrengen van orde in de financiële administratie van de werknemer. Daarnaast krijgt de werknemer weer grip op zijn of haar situatie door de handvatten en adviezen van Budgetcoach. 

Voor wie?

Budgetcoach is er voor mensen met (dreigende) financiële problemen waarbij nog geen sprake is van problematische schulden. 

 

Werknemers met (dreigende) financiële problemen kunnen zich vaak slecht concentreren en ervaren stress. Ze verzuimen regelmatig en zijn gevoelig voor fraude en diefstal. Voor de werknemer en de organisatie is het prettig als de problemen worden aangepakt. Als er nog geen sprake is van problematische schulden, dan biedt budgetcoaching uitkomst. Is er geen zicht meer op een uitweg uit de schulden, dan helpt schuldhulpverlening.

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor de Budgetcoach. 

Welke zorg?

Een inventarisatie biedt inzicht in de financiële situatie van de werknemer en toont welke factoren van invloed zijn geweest op de situatie. Daarnaast krijgt de werknemer hulp bij het ordenen van de administratie en adviezen en tips om uit de financiële problemen te komen.
Ook wordt er binnen een maand een adviesplan opgesteld, de schulden worden op een rijtje gezet, overzicht gemaakt van inkomsten en uitgaven. Dit wordt aangeboden aan de werknemer. Hierin staat welke stappen, die aansluiten bij de persoonlijke situatie, tot een duurzame oplossing kunnen leiden. 
Vervolg door 3 à 4 telefonische of online contactmomenten voor budgetcoaching in de maand daarna. Dan wordt gecheckt hoe het met de voortgang en de adviezen gaat.

I
ndien nodig is er aanvullend maatwerk mogelijk. Dit vindt plaats buiten Mijn Bedrijfszorg om en gaat rechtstreeks met de werkgever. 


Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door een schuldhulpverlener van GIMD. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

  • De zorg vindt plaats op locatie van de werknemer thuis of op een Zorg van de Zaak locatie (Gimd maakt deel uit van Zorg van de Zaak)
  • Deelname is vrijwillig en er moet sprake zijn van voldoende motivatie om het hele traject te doorlopen
  • De complete doorlooptijd van het volledige traject is ca. 2 maanden
  • De deelnemer werkt volledig mee en biedt de schuldhulpverlener volledige inzage in de benodigde stukken
  • De kosten zijn afhankelijk van de zorgaanbieder, het programma en de locatie.