CHAP® - Cambridge Happiness Profiler

Persoonlijk geluksrapport & ontwikkelconsult

  • Inzicht in eigen geluksprofiel 
  • Formuleren van persoonlijke doelstellingen om te werken aan geluk
  • Verkrijgen van handvatten om gelukkiger te worden
  • Voor medewerker en leidinggevende
  • Individueel

Wat doet het CHAP®-Geluksrapport?

Gelukkiger worden begint bij inzicht in een eigen geluksprofiel. Het online CHAP®-Geluksrapport geeft de medewerker inzicht in hoe wordt gescoord op de belangrijkste bouwstenen voor een gelukkig leven en de 28 onderliggende geluksvoorspellers.

Dit rapport wordt vervolgens samen met een CHAP-practitioner doorgesproken en nader toegelicht in een ontwikkelconsult, waarin de medewerker handvatten krijgt om zelf te werken aan het eigen geluk.

De CHAP verklaart 84% van de verschillen in geluk tussen mensen. Er wordt gewerkt met gevalideerde geluksinterventies.

Voor wie?

Elke medewerker en leidinggevende die gelukkiger wil werken en leven en hier een volgende stap in wil zetten.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

De CHAP® wordt volledig online aangeboden, zowel de bijbehorende online test (ongeveer 10 min. invultijd), het persoonlijke Geluksrapport als het ontwikkelconsult van 75 minuten.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Het ontwikkelconsult wordt uitgevoerd door CHAP-practitioners. Dit zijn bij Cenzo-partner OEEC aangesloten coaches die allen ICF/NOBCO en CHAP gecertificeerd zijn.

Cenzo, OEEC & CHAP

Als marktleider in Nederland helpen wij organisaties om het gelukspotentieel van hun medewerkers optimaal te benutten. 

Praktische zaken

  • De kosten bedragen € 349 (excl. btw).