Coaching in de natuur bij stress en burn-out

Samen bewegen voor een sneller herstel

 • Individuele begeleiding
 • Telefonisch consult binnen 24 uur
 • Vrijblijvende intake binnen een week
 • Altijd een coach in de eigen regio
 • Naast de sessies, altijd ruimte voor overleg

Wat doet Coaching in de natuur?

Heeft uw medewerker last van veel stress en dreigt die persoon daar ziek van te worden? Coaching in de natuur kan dit voorkomen. Daarnaast helpt het programma bij het re-integreren van medewerkers die door stress ziek zijn geworden. Met een Fasenplan ontwikkelt de medewerker technieken om voor langere tijd goed met stress om te gaan. Het Fasenplan bestaat uit 4 stappen:

Acceptatie: Leren om de situatie te accepteren en de eigen rol te erkennen. Zo komt er ruimte vrij om iets te veranderen.
Stabilisatie: Waar raakt de medewerker uitgeput van? Door welke keuzes komt de medewerker weer in balans?
Activatie: Opbouwen van activiteiten en oefenen met het herkennen van lichaamssignalen en het aangeven van grenzen.
Na de integratie: De coach is na het herstel ook aanwezig. Dit om terugval te voorkomen en als stimulans dat het herstel zoveel mogelijk zelfstandig gebeurt.

 

Voor wie?

Voor medewerkers die mentale hulp nodig hebben bij een probleem dat ze dagelijks in de weg zit.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever bepaalt of de medewerker gebruik kan maken van deze interventie. 

Welke zorg?

 • Na de aanvraag volgt meteen een gratis telefonisch gesprek. 
 • Er wordt gevraagd een 4DKL-vragenlijst in te vullen. Dit is een standaard vragenlijst om de klachten duidelijk in beeld te brengen. 
 • Met deze gegevens wordt de juiste coach aan uw medewerker gekoppeld. De coach doet een vrijblijvende intake met de medewerker. Als het nodig is dan zijn meerdere intakes mogelijk voor een bestpassende oplossing.
 • Bij een klik van twee kanten komt er een voorstel voor een vervolgtraject van 2, 3, 5 of 7 maanden.
 • Met toestemming van de medewerker wordt de bedrijfsarts en/of werkgever op de hoogte gehouden. 
 • De begeleiding duurt tot na de re-integratie. Dit om zo terugval te voorkomen.
 

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Alle coaches van Liberi zijn: 

 • Coaches met een diploma (NOBCO, VESB en STIR)
 • En/of gediplomeerd therapeut (psycholoog, maatschappelijk werk, psychomotorisch therapeut)
 • HBO+-opgeleid

Zij hebben:

 • Vijf of meer jaar ervaring  
 • Jaarlijkse bijscholingen
 • Persoonlijke ervaring met stress of burn-out en de invloed die dit heeft op het leven

Onze coaching is niet geschikt voor:

 • Als er ernstige ontregelingen, crisis en/of psychoses worden verwacht bij de medewerker
 • Comorbiditeit (tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen)
 • Zware persoonlijkheidsproblematiek
 • Suïcidaliteit