Vertrouwenspersoon

Adequate opvang en begeleiding bij ongewenste omgangvormen

 • Een vaste vertrouwenspersoon
 • Keuze uit verschillende soorten begeleidingen
 • Individuele hulp

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie komt in alle soorten bedrijven voor. De schade kan desastreus zijn voor het slachtoffer zelf en in de privésituatie, maar strekt zich ook verder uit naar de werksituatie. Ongewenst gedrag beïnvloedt vaak de sfeer op het werk, is ziekmakend en heeft gevolgen voor de kwaliteit en de productiviteit. Dit is zeker het geval wanneer ongewenst gedrag niet aan de oppervlakte komt. Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen met het slachtoffer naar een oplossing te zoeken.

De vertrouwenspersoon levert een bijdrage in het bevorderen van een respectvol werkklimaat en het voorkomen, dan wel beperken van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Ongewenste omgangsvormen kunnen uitval door ziekteverzuim veroorzaken. Door adequate opvang en begeleiding kan de situatie worden aangepakt en opgelost waardoor ziekteverzuim wordt voorkomen.

Voor wie?

Medewerkers en leidinggevenden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier adequaat mee willen omgaan.

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts mag de medewerker doorverwijzen. 

Welke zorg?

De begeleidingsvorm kent diverse mogelijkheden:

 • Advisering en beleidsvoorbereiding aan de werkgever op het terrein van ongewenste omgangsvormen.
 • Ondersteuning van de werkgever bij implementatie van beleid door:
  - verzorgen van presentaties;
  - ontwikkelen van folders of brochures;
  - verzorgen van publicaties.
 • Begeleiding van de werkgever bij de uitvoering van het beleid door:
  - fungeren als meldpunt voor klachten; opvang en begeleiding van klagers;
  - geven van ondersteuning, informatie en advies bij klachtenprocedures;
  - begeleiden van klagers bij klachtenprocedures;
  - geven van nazorg aan betrokkenen bij klachtenprocedures.
 • Registratie en verslaglegging van meldingen (anoniem).

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De vertrouwenspersoon van GIMD is een opgeleide bedrijfsmaatschappelijk werker met ervaring in het bedrijfsmaatschappelijk werk en extra verdieping door middel van cursus, training en/of vakliteratuur in het thema 'ongewenste omgangsvormen'.

Een organisatie kan bij begeleiding door een vertrouwenspersoon kiezen voor:

 • Vaste Vertrouwenspersoon Abonnementsvorm (beschikbaar voor organisaties met meer dan 200 werknemers).
 • Vaste Vertrouwenspersoon Basis (beschikbaar voor organisaties met minder dan 200 werknemers).
 • De kosten zijn afhankelijk van de zorgaanbieder, het programma en de locatie.