Expertise bij onduidelijkheid van klachten

Oorzaak ziekteverzuim vroeg vaststellen

 • Oorzaak ziekteverzuim vaststellen of second opinion
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Toegangstijd maximaal 10 werkdagen

Wat doet Expertise?

Is er onduidelijkheid over de oorzaak van de klachten bij uw werknemer? Dan biedt Expertise uitkomst. Expertise geeft de juiste analyse bij fysieke of psychische klachten die van invloed zijn op het werkvermogen. Expertise stelt in een zo vroeg mogelijk stadium de oorzaak van het ziekteverzuim vast. Aan de hand daarvan kan het juiste behandeladvies gegeven worden. Expertise kan ook gebruikt worden voor een second opinion. 

Voor wie?

Expertise is er voor werknemers:

 • Met arbeidsrelevante klachten
 • Met beperkingen op het gebied van werkbelasting
 • Met onduidelijkheid over de oorzaak van de klacht
 • Met onduidelijkheid over de meest passende behandeling
 • Bij wie behoefte is aan een probleemanalyse waaraan een behandeladvies gekoppeld wordt

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts stelt vast of deze zorg een uitkomst kan bieden en kan aanmelden voor Expertise. 

Welke zorg?

Expertise omvat mono- en multidisciplinaire diagnostiek, eventueel aangevuld met beeldvormend onderzoek.

Monodisciplinaire diagnostiek bestaat uit een consult, verslaglegging en rapportage aan de bedrijfsarts. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd door een van de volgende disciplines:

 • Psycholoog
 • Psychiater
 • Neuroloog
 • Orthopedisch chirurg
 • Anesthesioloog

Afhankelijk van de klacht is de inzet van andere disciplines bespreekbaar.

Multidisciplinaire diagnostiek

 • Omschrijving van de klachten
 • Beschrijving van de factoren die van invloed zijn op de klacht
 • Eventuele ADL- / functionele belemmeringen
 • Behandelvoorstel
 • Uitvoeringsofferte (op verzoek van de bedrijfsarts)

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door een (of een combinatie) van de volgende disciplines:

 • Psycholoog
 • Psychiater
 • Neuroloog
 • Orthopedisch chirurg
 • Anesthesioloog

De multidisciplinaire diagnostiek kan worden uitgevoerd door twee of meer disciplines. Eventuele aanvullende onderzoeken worden bepaald door de context, vraagstelling en eventuele knelpunten. Indien er extra onderzoeken worden uitgevoerd wordt dit besproken met de aanvrager zodat, indien nodig, er nog een offerte kan worden gestuurd.