Financiële zorgverlening

 • Preventief en curatief
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Binnen twee werkdagen contact
 • Persoonlijk en toegespitst op de eigen situatie

Wat doet de Financieel Zorgverlener?

De financieel zorgverlener is er voor ieder moment dat de administratie van uw werknemer om een update vraagt.

Werkwijze

 • Huisbezoek door een financieel zorgverlener;
 • Administratie ordenen;
 • Budgetteren; inkomsten en uitgaven in balans brengen;
 • Advies.

Wat komen we tegen

 • Bijv. Je eerste koophuis, wat zijn werkelijk de kosten, de vaste maandlasten;
 • Inkomsten en uitgaven weer in balans brengen bij diverse life-events als pensioen, 2e-spoor, WIA of verlies baan, relatie, studerende kinderen;
 • Eventueel regelingen en voorzieningen aanvragen;
 • Hulp bij Sociaal Juridische problematiek;
 • Schulden in kaart brengen, alsmede de inkomsten en uitgaven ordenen;
 • Crisisinterventie bij ontruiming of afsluiting energie;
 • Loonbeslagen corrigeren overleg deurwaarder;
 • Betalingsregelingen treffen, indien nog mogelijk;
 • Begeleiden naar gemeentelijke schuldhulp;

Wanneer wordt financiële zorgverlening werk ingeschakeld.

Is de financiële situatie al problematisch omdat er reeds schulden zijn of zelfs loonbeslagen dan kan de financieel zorgverlener ook hierbij helpen. De administratie wordt in kaart gebracht, er wordt gekeken welke regelingen en voorzieningen men kan gebruiken, of de Vrij te laten bedrag-berekening correct is, maar ook waarop bezuinigd kan worden. Ook worden alle schulden bij de desbetreffende schuldeisers opgevraagd met een machtiging van de medewerker.

Is alles in kaart gebracht en zijn de schulden erg hoog, dan begeleidt de financieel zorgverlener de medewerker naar de gemeentelijke schuldhulp. I.v.m. de vereiste actualiteit mag de in kaart gebrachte situatie maximaal 3 maanden oud zijn.

Duur van de zorg

De duur van het traject is per situatie verschillend. Dit heeft te maken met hoe de administratie eruitziet en/of de hoogte van de schulden. Na de uitgebreide intake volgt dan ook een advies. Het advies wordt enkel na uw akkoord ingezet. 

Nazorg

Heeft een medewerker hoge schulden, dan speelt dit waarschijnlijk al geruime tijd. Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat iemand aan de bel trekt en om hulp vraagt. Het is dan ook begrijpelijk dat na een dergelijke periode en een zware interventie men niet goed weet hoe men met geld om moet gaan. De financieel zorgverlener geeft hierbij handvatten en ondersteuning.

Wie voert de zorg uit en volgens welke voorwaarden?

 • De zorg wordt uitgevoerd door een gecertificeerd financieel zorgverlener van De Sociale Raadsvrouw, onderdeel van BMW Voor Elkaar.
 • De zorg vindt bij voorkeur plaats op de locatie van de werknemer (thuis) of op de locatie van de werkgever. BMW voor Elkaar heeft altijd een financieel zorgverlener in uw buurt.
 • Men moet voldoende gemotiveerd zijn en volledig inzage geven in de administratie.

Kosten

 • Kosten zijn afhankelijk van de duur van het traject. Na een uitgebreide intake (inclusief overzicht inkomsten en uitgaven en advies) van gemiddeld vier uur wordt bepaald hoeveel uur er nog nodig is voor een traject.
 • Kosten uitgebreide Intake: € 428 excl. btw en reiskosten.
 • Een vervolgtraject bestaat gemiddeld uit 8 uur, tot maximaal 16 uur. De kosten zijn € 107 per uur, excl. btw en reiskosten.

BMW Voor Elkaar

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van BMW Voor Elkaar leveren maatwerk, werken accuraat en snel, om medewerkers met problemen die het functioneren in de weg staan te helpen.

De financieel zorgverleners van De Sociale Raadsvrouw, onderdeel van BMW Voor Elkaar, helpen uw medewerker met schulden en/of loonbeslagen of in balans brengen van de inkomsten en uitgaven.