HSK Screening en psychische interventies

Als werkgever zorgt u goed voor uw medewerkers. Zij zijn het kapitaal van uw organisatie en helpen uw doelen te behalen. Bij langdurig verzuim van uw medewerkers komen de plannen onder druk te staan en maakt u kosten. HSK helpt om uw medewerker snel en duurzaam beter te maken, zodat ze weer deel uitmaken van uw organisatie.

  • Voor medewerkers en leidinggevenden
  • Individuele begeleiding
  • Vervolgtraject afgestemd op hulpvraag van medewerker
  • Aanmelding door leidinggevende of bedrijfsarts
  • Screening binnen 8 werkdagen
  • Kosten mogelijk ontdubbelen op basisverzekering medewerker

Wat doet deze behandeling voor uw medewerker?

HSK biedt re-integratietrajecten aan onder de noemer @Work. Tijdens de behandeling wordt de werknemer begeleid bij gedragsverandering, zowel privé als op het werk. Al snel wordt hij gemotiveerd om het werk te hervatten. Tijdens de sessies wordt gezocht naar de voordelen hiervan, maar ook naar de obstakels. Wanneer factoren in de werksituatie het herstel belemmeren, spoort de behandelaar die op en helpt met het vinden van oplossingen. Tijdens het traject evalueert de behandelaar continu het effect van de behandelinterventies op de werkvloer; hij richt zich op het voorkomen van terugval.

Snelheid is belangrijk

HSK ziet een medewerker binnen 8 dagen voor het eerste gesprek. Een snelle start bevordert het herstel en de werkhervatting.

Werken is gezond

Vanaf de start van de behandeling betrekt HSK actief de werksituatie in de behandeling, waardoor een medewerker gemiddeld 65 dagen eerder weer aan het werk is.

Duurzaam herstel

De interventies leiden tot een duurzaam herstel en re-integratie. De medewerker leert zelf om terugval te voorkomen, herkennen en in te grijpen.

Voor wie?

Voor medewerkers met milde tot ernstige psychische klachten.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg. 

Welke zorg?

Binnen 24 uur neemt HSK contact op met de medewerker om een afspraak te maken. HSK ziet uw medewerker binnen 8 werkdagen voor een eerste gesprek. Tijdens deze Screening onderzoekt HSK de klachten en bepaalt op basis van de hulpvraag van de medewerker welke vervolgtraject nodig is. Vervolgens start de werkgerichte behandeling met het herstel van de medewerker. De werkomgeving en leidinggevende worden actief betrokken bij het herstel van functioneren. Als er sprake is van (gedeeltelijk) verzuim, start de werkhervatting doorgaans binnen vijf sessies.

Tijdens de behandelingen onderhoud HSK nauw contact met de bedrijfsarts en leidinggevende. HSK betrekt de leidinggevende bij het herstelproces en stuurt regelmatig een terugkoppeling. Vaak vindt er ook een afstemmingsoverleg plaats met de leidinggevende en/of de bedrijfsarts.

De behandelingen zijn gericht op resultaat: een spoedig herstel en bij ziekteverzuim een snelle werkhervatting.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De behandelingen worden uitgevoerd door HSK psychologen en vinden plaats op de dichtstbijzijnde locatie van HSK of indien gewenst online.

De psychologen werken op basis van het gedragsmodel en gaan uit van de eigen regie van de medeweker. Zij besteden veel tijd aan het bijhouden en verder uitbreiden van hun kennis, zo zijn ze bekend met de laatste behandelinzichten. De psychologen stellen uw medewerker en zijn of haar hulpvraag centraal.

HSK werkt met kleine zelfstandige teams en zorgt voor een optimale verdeling van ervaring en specialismen.

Mogelijkheid tot verhalen kosten op zorgverzekering medewerker

De kosten van deze interventie zijn mogelijkheid (deels) te verhalen (ontdubbelen) op de zorgverzekering van de medewerker. Dit verzorgt HSK met toestemming van uw medewerkers. Klik hier voor meer informatie over ontdubbelen.