Screening en inzet mentale interventies via HSK

Werken aan een snel en duurzaam herstel van uw medewerker

 • Screening binnen 8 werkdagen
 • Vervolgtraject afgestemd op hulpvraag van medewerker
 • Ontdubbelen van kosten mogelijk (na toestemming medewerker)

Dit is screening en inzet mentale interventies

Bij de behandelingen van HSK is de werksituatie van de medewerker een belangrijk onderwerp. Door gedragsverandering, zowel privé als op het werk wordt de medewerker gestimuleerd om het werk weer op te pakken.

Samen met de medewerker zoekt de behandelaar naar de voordelen hiervan, maar ook naar de obstakels. En zijn er obstakels? Dan helpt de behandelaar bij het zoeken naar oplossingen. Door constant het effect van de interventie te bespreken is alles gericht op het voorkomen van terugval.

Dit is het resultaat

Deze interventie geeft de volgende resultaten:

 • Gericht op werken aan herstel en oppakken van het werk
 • Bij (gedeeltelijk) verzuim:
  • Actief betrekken van de werksituatie (gemiddeld 65 dagen eerder werkhervatting)
  • Gericht om herhaling van de klachten of verzuim te voorkomen

Doelgroep voor deze interventie

Deze behandeling is voor medewerkers met milde tot ernstige psychische klachten.

Zo werkt het

 1. Binnen 24 uur neemt HSK contact op

 2. Binnen 8 werkdagen 1e gesprek om hulpvraag te bespreken (screening)

 3. Na de screening bepaalt HSK het vervolgtraject

 4. Start van de werkgerichte behandeling

  • Werkomgeving en leidinggevenden zijn actief betrokken
  • Bij (deels) verzuim start de medewerker gemiddeld na 5 sessies weer met werken
  • HSK houdt nauw contact met bedrijfsarts en leidinggevende
  • Behandeling is op basis van het gedragsmodel en gaat uit van eigen regie van de medewerker.

HSK

HSK biedt effectieve behandelingen voor veel voorkomende psychische klachten. Met de snel in te zetten werkgerichte psychische zorg, versnellen we het herstel en verkorten de verzuimduur.

Praktische zaken

 • Verwijzing door de werkgever of bedrijfsarts
 • De behandelingen worden uitgevoerd door HSK psychologen
 • De behandelingen zijn op de dichtstbijzijnde locatie van HSK of online