Medische Expertise: Intake en vervolg Arbeidsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek

Inventarisatie van medische klachten en omstandigheden m.b.t. verzuim in de vorm van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek (VGO) en een advies voor een opvolgend arbeidsgeneeskundig belastbaarheidsonderzoek.

 • Medewerkers
 • Individueel

De belastbaarheidsbeoordeling begint met een intake in de vorm van een VGO. Samen met de medewerker wordt geëvalueerd wat er speelt en welke specifieke klachten nader onderzocht moeten worden. Dit leidt tot een voorstel voor vervolg.

Wat doet het programma?

Bij een intake ten behoeve van de belastbaarheidsbeoordeling vindt er allereerst een verzekeringsgeneeskundig onderzoek (VGO) plaats. Tijdens dit onderzoek door een arts voor arbeid en gezondheid worden de medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden geïnventariseerd. De arts maakt hiervan een verslag en geeft een advies voor een vervolgtraject, stemt dit af met de verwijzend arts en doet een voorstel voor de inrichting van een vervolg onderzoekstraject.

Dit vervolg voorstel wordt in een offerte opgenomen en door de adviseur arbeid en gezondheid van Ergatis besproken met de opdrachtgever.

Voorbeelden van de vervolg trajecten zijn

 • een belastbaarheidsbeoordeling op dit moment is niet geïndiceerd
 • een belastbaarheidsbeoordeling (plus)
 • een belastbaarheidsbeoordeling en duurzaam re-integratieadvies (plus)
 • een integraal belastbaarheidsbeoordeling en nazorg/interventie.

Voor deze vervolg trajecten ontvangt u als werkgever altijd een offerte ter goedkeuring.

Voor wie?

In te zetten bij medewerkers waarbij de re-integratie stagneert bij twijfel over belastbaarheid, behandeling, prognose en bijkomende problematiek. Dit kan in verschillende stadia van de re-integratie.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze belastbaarheidsbeoordeling.

Welke zorg?

Het uitvoeren van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Arts voor arbeid en gezondheid.

Kosten

Vaste prijs voor het Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek, inclusief het medisch verslag en adviesbrief met voorstel voor vervolg € 523.

Kosten voor de vervolg trajecten

Product Tarief
Inclusief Intake
Uitkomst
E1 Arbeidsgeneeskundige Belastbaarheidsbeoordeling € 1.943
 • Medische rapportage
 • Gedeeltelijke FML*
 • Cliëntrapportage
 • Lekenrapportage
E2 Arbeidsgeneeskundige belastbaarheidsbeoordeling en duurzaam re-integratieadvies € 3.135
 • Medische rapportage inclusief beantwoording van uitgebreide vraagstelling
 • Gedeeltelijke FML*
 • Cliëntrapportage
 • Lekenrapportage
E3 Arbeidsgeneeskundige belastbaarheidsbeoordeling plus € 4.413
 • Medische rapportage
 • Volledige FML*
 • Cliëntrapportage
 • Lekenrapportage
E4 Arbeidsgeneeskundige belastbaarheidsbeoordeling en duurzaam re-integratieadvies plus € 5.605
 • Medische rapportage inclusief beantwoording van uitgebreide vraagstelling
 • Volledige FML*
 • Cliëntrapportage
 • Lekenrapportage

* Functionele Mogelijkheden Lijst

Ergatis

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheids-klachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.