Intake Mentaal Cenzo

Matchen van de mentale hulpvraag met de juiste zorgprofessional

 • Individueel
 • Voor medewerkers en leidinggevenden
 • Aanmelden door werkgever of bedrijfsarts

Wat doet Intake Mentaal door Cenzo?

De medewerkers wordt op basis van zijn mentale klachten of hulpvraag direct aan het juiste type zorgprofessional (psycholoog of mental coach) gekoppeld.

Ervaart een medewerker mentale disbalans, stress en/of psychische klachten die hen hindert in hun dagelijks functioneren? Dan biedt de Intake Mentaal door Cenzo snelle toegang tot de juiste interventie. Middels een online vragenlijst en telefonisch interview, uitgevoerd door één van onze zorgprofessionals, wordt de mentale hulpvraag inzichtelijk gemaakt en de medewerker gekoppeld aan de best passende zorgprofessional. 

Na afloop van het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:

 • Contact met een zorgprofessional (2 werkdagen na invullen vragenlijst)
 • In een vroeg stadium wordt de hulpvraag helder
 • De best passende zorgprofessional (en interventie) wordt ingeschakeld
 • Door de korte doorlooptijd wordt de medewerker aanzienlijk sneller gezien dan wanneer de medewerker via de reguliere markt naar een zorgprofessional wordt verwezen, waar de wachttijden kunnen oplopen tot maanden

Voor wie?

Voor medewerkers met een mentale hulpvraag die hen hindert in hun dagelijks functioneren.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

 1. Online vragenlijst en telefonisch interview
  De medewerker vult online een vragenlijst in. Op basis van de resultaten wordt de medewerker binnen twee werkdagen gebeld door een zorgprofessional met de expertise die aansluit bij de geconstateerde hulpvraag. Tijdens dit korte interview worden er verdiepende vragen gesteld, waardoor helder wordt welke zorgsoort het best passend is. Dit kan resulteren in:
  • Advies voor een mental coach
  • Advies voor een psycholoog: A&G-psycholoog of GZ-psycholoog
  • Terugverwijzing met advies

 2. Opstarten vervolg: Intake mental coach/psycholoog
  Bij een advies voor een mental coach of een A&G- of GZ-psycholoog volgt een offerte voor het geadviseerde vervolgtraject:
  • Mental coaching
  • Korte psychologische zorg zonder- of met vermoeden van stoornis

  • De uitkomsten van de triage worden gedeeld met de geselecteerde zorgprofessional, waarna de interventie start met een face-to-face intakegesprek. De werkgever (bij mental coaching) of bedrijfsarts (bij psychologische zorg) wordt dan gevraagd ook de vervolginterventie aan te vragen via Mijnbedrijfszorg.

   Deze intake wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het financiële akkoord en toestemming ingepland en uitgevoerd met aansluitend de start van het vervolgtraject.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Op basis van de mentale hulpvraag die uit de vragenlijst naar voren komt voert één van de onderstaande zorgprofessional het telefonisch interview uit:

 • Mental Coach (ICF/NOBCO gecertificeerd)
 • GZ-psycholoog (BIG)
 • A&G of A&O-psycholoog (NIP)