Jobcoach

Beter aan het werk met jobcoaching

 • Voor medewerkers en leidinggevenden
 • Individuele coaching
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts *

* Effectyf kan soms (tijdelijk) geen nieuwe trajecten aannemen in een regio. Om de kwaliteit te waarborgen is voor een Coach van Effectyf het aantal trajecten gemaximaliseerd. Als er geen capaciteit is om een nieuw trajact te starten, dan denkt Effectyf met u mee.

Wat doet een jobcoach?

De coach kan zowel preventief, ter voorkoming van uitval, als curatief voor re-integratie begeleiding na ziekte en/of tijdens herstel worden ingezet. Tijdens een intakegesprek worden de doelen concreet vastgesteld in een plan van aanpak. De coaching is maatwerk in de vorm van gesprekken, opdrachten, observeren en meelopen in het werkproces.

Stimuleren van eigen kracht
De jobcoach helpt uw medewerker met:

 • Voorkomen van (herhaaldelijk) verzuim of terugval
 • Succesvol terugkeren in eigen (of aangepast) werk
 • Inzicht in arbeidsmogelijkheden en werkbelasting/belastbaarheid
 • Opnieuw in de kracht zetten van de medewerker

Doelen stellen

Voorbeelden van coachvragen en doelen zijn:
 • Goede werk/privé balans
 • Goede balans tussen belasting en de belastbaarheid
 • Betere afstemming van werkdruk en hoe dit wordt beleefd
 • Verbeterde communicatie en samenwerking
 • Betere planning en structuur van werk
 • Verbeteren werksituatie
 • Beter aangeven en bewaken van grenzen
 • Beter voor zichzelf zorgen en vergroten van zelfvertrouwen
 • Opbouwen uren en werkzaamheden

Voor wie?

 Medewerker die

 • Op zoek is naar de juiste/betere werk/privé balans
 • Moeite heeft met veranderende omstandigheden
 • Na een periode van ziekte terugkeert in eigen of aangepaste werkzaamheden
 • Herstellende is van burn-out of overspannenheid
 • In verbetertraject zit en/of het werkplezier opnieuw zoekt

 

Wie verwijst? 

De werkgever of bedrijfsarts stelt vast of een medewerker in aanmerking komt voor begeleiding van een jobcoach.


Welke zorg? 

De jobcoach voert individuele gesprekken met de medewerker. Desgewenst lopen ze mee op de werkvloer, voeren evaluatiegesprekken met medewerker én werkgever, gaan samen met de medewerker op zoek naar passende antwoorden op de gestelde coachvragen/doelen. Door de fysieke aanwezigheid op de werkplek kan de coach sneller schakelen en bijsturen waar nodig.
Zet jobcoaching preventief in om (langdurig) uitval te voorkomen of bij opnieuw dreigende uitval als gevolg van oude klachten. 
Eén van de doelstellingen die altijd geldt is een duurzame terugkeer van de medewerker in eigen of aangepaste functie bij de eigen werkgever of het (her)vinden van werkplezier.

Wie voert de zorg uit?

De coaches zijn expert in het ondersteunen van medewerkers met fysieke, mentale of cognitieve problemen. Met specialistische kennis en opgedane ervaring wordt maatwerk geleverd. De medewerkersbehoefte is leidend, met als doel dat de medewerker zelfregie herpakt over het werkende leven.

Goed om te weten:

 • Is voor het UWV een erkend instrument in de beoordeling van een eventuele WIA-aanvraag
 • Plus-variant bevat rapportages met daarin de gedane inspanningen voor het het onderbouwen van de Wet Verbetering Poortwachter verplichtingen. WVP proof, plan van aanpak en evaluatie.
 • Komt niet in aanmerking voor aanspraak op vergoeding door het UWV.

Let op:

De Beter aan het werk modules met een complexe aandoening vallen hier niet onder. Deze modules staan apart vermeld onder Mentale- en Fysieke gezondheid Individueel.

Uitgevoerd door

Kosten

Plus-variant € 2.275
(WVP-proof, plan van aanpak en evaluatie)

Light-variant € 1.725