Mediation

Een aanvaardbare oplossing voor alle partijen

 • Toegangstijd maximaal 5 werkdagen
 • Meerdere sessies met partijen
 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Individueel of groepstraject

Wat doet Mediation?

Mediation stelt mensen in staat hun (arbeids)conflict op te lossen, met ondersteuning van de mediator als neutrale bemiddelaar. Afspraken en overeenkomsten worden indien nodig door de mediator op papier gezet en door de partijen ondertekend. De uitkomst van Mediation kan zijn:

 • Een oplossing voor een arbeidsgeschil
 • Overeenstemming over re-integratie van de medewerker binnen de organisatie, al dan niet op de eigen werkplek
 • Overeenstemming over integratie van de medewerker bij een andere werkgever
 • Een beslissing over de (beĆ«indiging van) verdere arbeidsrelatie
 • Een goede en vlotte afhandeling van de samenwerking eventueel door Exit-Mediation

Voor wie?

Mediation is er voor medewerkers en werkgevers met een arbeidsgeschil. 

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts kan Mediation aanvragen.

Welke zorg?

Mediation begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Het traject bestaat uit:

 • 1 intake (ca. 1 uur)
 • Gemiddeld 2 tot 3 mediation-sessies van 2,5 tot 3 uur

De mediator praat met alle partijen (en hun eventuele adviseurs) gezamenlijk of individueel en de communicatie is gericht op het komen tot een aanvaardbare oplossing voor de partijen. Met kennis van de belangen en motieven begeleidt de mediator de partijen bij het tot stand brengen van een win-winoplossing die wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Groepsmediation

Zijn er meer dan 2 partijen of meer dan 3 personen betrokken bij het conflict, dan wordt Groepsmediation ingezet.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Mediation wordt gedaan door een gekwalificeerde MfN-Registermediator. Om een mediation-traject te volgen moet worden voldaan aan deze voorwaarden:

 • De partijen stemmen in met Mediation
 • Voorafgaand aan Mediation tekenen de partijen een mediation-overeenkomst waarin zij zich verplichten om zich in te spannen om het geschil op te lossen. Om te waarborgen dat partijen vrijuit kunnen praten, verplichten zij zich vooraf bovendien tot geheimhouding over het verloop van Mediation, de door partijen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en verstrekte informatie
 • De medewerker mag niet tegelijkertijd voor dezelfde klacht in behandeling zijn bij een andere zorgverlener uit dezelfde beroepsgroep
 • Mediation vindt in principe plaats op een locatie bij de Mediator, maar op verzoek kan het ook bij de werkgever of op een externe locatie plaatsvinden, tegen de vergoeding van eventuele extra kosten
 • Reiskosten van beide partijen naar de mediator kunnen niet worden gedeclareerd