Diagnostiek voor Multidisciplinaire Medisch Specialistische (Arbeids)revalidatie

Vergroten van mentale en fysieke belastbaarheid

  • Aanmelding door bedrijfsarts
  • Binnen 5 werkdagen contact met zorgaanbieder
  • Individuele zorg
  • Kosten diagnostiek worden mogelijk ontdubbeld op basisverzekering medewerker

Wat doet Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie?

Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie is bedoeld voor werknemers die gedurende langere tijd last hebben van (pijn)klachten en daardoor zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces. Bij langdurige en niet direct te achterhalen oorzaken van klachten, is het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan alle factoren die de klachten kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld de gezinssituatie of omgevingsfactoren, zoals woon- en werksituatie en de invloed daarvan op klachten of gezondheid. 

In de huidige tijd is er ook aandacht voor de invloed van post COVID omdat dit bij mensen de volgende al bestaande klachten nog eens extra kan versterken: longklachten, spierzwakte, verminder uithoudingsvermogen, gewrichtspijn, vermoeidheid, problemen met dagelijkse handelingen, problemen met geheugen, denkvermogen, concentratie en prikkels, angst en depressie. 

Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie bestaat uit onderzoek, advisering en behandeling van gecombineerde medisch specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische en/of arbeidsgerelateerde aard.

Na een multifactoriële diagnostiek kan de werknemer instromen in een aanbevolen multidisciplinair interventietraject. Het vervolgtraject wordt op offertebasis rechtstreeks tussen zorgaanbieder en werkgever aangeboden. Dit gaat buiten Mijn Bedrijfszorg om.


Het doel van Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie:

  • Voorkomen dat werknemers, bij wie de (pijn)klachten langer dan 3 maanden bestaan, te lang zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces.
  • De werknemers te leren functioneren los van de beperkingen (leren om de beperking heen te denken en te presteren).
  • Mentale en fysieke belastbaarheid verhogen.
  • Inzicht klachtenbeeld vergroten.

Voor wie?

Voor medewerkers die kampen met langdurige (pijn)klachten en/of door post COVID de al bestaande klachten dermate zijn versterk dat ze hierdoor niet meer in staat zijn om te werken.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg

Welke zorg?

Bij de multifactoriële diagnostiek wordt onderzoek verricht naar de fysieke en mentale belastbaarheid, persoonlijkheidskenmerken en/of –stoornissen, relevante omgevingsfactoren (sociaal- en werk gerelateerd) en de transformatieve dynamiek (zingeving/persoonlijke groei). Deze interventie omvat alleen de diagnostiek.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De diagnostiek wordt uitgevoerd door een revalidatiearts van Stichting Vroege Interventie. Zij noemen dit Quickscan.
 
Met een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan een revalidatie-instelling of ziekenhuis, onder leiding van een medisch specialist.

Vervolg?

Op basis van de conclusies uit de diagnostiek wordt voor de werknemer een interventietraject geadviseerd. Dit vervolgtraject wordt op offertebasis rechtstreeks tussen zorgaanbieder en werkgever aangeboden. De zorgaanbieder is (een partner van) Stichting Vroege Interventie. Dit vervolgtraject valt niet onder deze interventie en gaat buiten Mijn Bedrijfszorg om.