Multidisciplinaire Medisch Specialistische Arbeidsrevalidatie

Vergroten van mentale en fysieke belastbaarheid

  • Aanmelding door bedrijfsarts
  • Binnen 5 werkdagen contact met zorgaanbieder
  • Individuele zorg en groepstraining
  • Kosten mogelijk ontdubbelen op basisverzekering medewerker(s)

Wat doet Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie?

Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie is bedoeld voor werknemers die gedurende langere tijd last hebben van klachten en daardoor zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces. Bij langdurige en niet direct te achterhalen oorzaken van klachten, is het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan alle factoren die de klachten kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld de gezinssituatie of omgevingsfactoren, zoals woon- en werksituatie en de invloed daarvan op klachten of gezondheid. 

Veel gehoorde klachten die mensen na COVID kunnen ervaren zijn longklachten, spierzwakte, verminder uithoudingsvermogen, gewrichtspijn, vermoeidheid, problemen met dagelijkse handelingen, problemen met geheugen, denkvermogen, concentratie en prikkels, angst en depressie. 

Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie bestaat uit onderzoek, advisering en behandeling van gecombineerde medisch specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische en/of arbeidsgerelateerde aard. Na een multifactoriële diagnostiek kan de werknemer instromen in een multidisciplinair interventietraject. 


Het doel van Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie:

  • Voorkomen dat werknemers, bij wie de klachten langer dan 3 maanden bestaan, te lang zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces.
  • De werknemers te leren functioneren los van de beperkingen (leren om de beperking heen te denken en te presteren).
  • Mentale en fysieke belastbaarheid verhogen.
  • Inzicht klachtenbeeld vergroten.

Voor wie?

Voor medewerkers die kampen met langdurige klachten en/of post COVID klachten en hierdoor niet in staat zijn om te werken.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg

Welke zorg?

Bij de multifactoriële diagnostiek wordt onderzoek verricht naar de fysieke en mentale belastbaarheid, persoonlijkheidskenmerkenen/of –stoornissen, relevante omgevingsfactoren (sociaal- en werk gerelateerd) en de transformatieve dynamiek (zingeving/persoonlijke groei). Op basis van de conclusies uit de diagnostiek wordt voor de werknemer een interventietraject ingezet. De dienstverlening wordt uitgevoerd volgens het Bedrijfszorg-protocol Multidisciplinaire Arbeidsrevalidatie.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De dienstverlening wordt uitgevoerd door Stichting Vroege Interventie (module Arbeidsrevalidatie/RIB) of Winnock (module Terug naar Werk) met een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan een revalidatie-instelling of ziekenhuis, onder leiding van een medisch specialist.