Omgaan met schokkende incidenten

Zorgvuldig en effectief opvang verlenen

 • Groepstraining
 • Training van één dag, bestaande uit twee dagdelen
 • Op locatie werkgever

Wat doet de training omgaan met schokkende incidenten?

Hoe moet je handelen als leidinggevende wanneer er een ingrijpende gebeurtenis is gebeurd? Eén van de kenmerken van een schokkende gebeurtenis is dat het onverwacht en bedreigend is. Het basisvertrouwen is in het geding. Door een zorgvuldige opvang kunnen klachten voorkomen worden. Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol, waardoor de medewerker zich erkend voelt. Extra spanning en verhoogd verzuimrisico kan zo voorkomen worden.

Na afloop van deze training zijn deelnemers in staat om op een zorgvuldige en effectieve wijze opvang te verlenen.

Voor wie?

Leidinggevenden die het lastig vinden om te gaan met medewerkers die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Wie vraagt aan?

De werkgever vraagt deze training aan voor een een groep van zijn leidinggevenden.

Welke zorg?

De training is interactief van aard. De trainer werkt met actieve werkvormen. Korte theoretische concepten worden afgewisseld met oefeningen en vertalingen naar de dagelijkse praktijk. Het oefenen met een acteur is een belangrijk onderdeel van de training. De training bestaat uit minimaal twee dagdelen. Groepsgrootte: maximaal 12 personen.

In de training voor leidinggevenden wordt aandacht besteed aan:

 • Bij persoonlijke ervaringen met schokkende gebeurtenissen. Door bewust stil te staan bij de eigen reacties en die van derden kan geleerd worden wat belangrijk is bij opvang.
 • Wat verstaan we onder een schokkende gebeurtenis? Toelichting op wat er kan gebeuren: reacties, psychologisch proces en verwerking middels een interactieve presentatie. Hierin komen ook de nieuwste inzichten uit de traumaopvang aan bod. Essentieel daarin is het belang van de betrokkenheid van collega’s en leiding.
 • Bespreken eigen praktijkervaringen als leidinggevende met opvang en nazorg van werknemers en signaleren van verstoorde verwerking.
 • Verschil tussen opvang en hulpverlening aan de hand van een casus.
 • Dagdeel oefenen met opvanggesprekken met acteur.
 • Gestagneerde verwerking (ASS en PTSS) en verwijsmogelijkheden.
 • Arbobeleid en opvang na schokkende gebeurtenissen. Uitleg beleidscyclus en functie en betekenis van bedrijfsopvangteams (BOT). Aandachtspunten bij het ontwikkelen van een protocol.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

 • De training wordt verzorgd door een GIMD-trainer, HBO+ of academisch opgeleid.
 • De trainers zijn door ervaring en opleiding specialist in het geven van communicatietrainingen en het begeleiden van processen.
 • Op locatie van de werkgever.
 • De kostenindicatie zonder BTW en reiskosten zijn
  € 1.298 per dagdeel en € 727 voor de acteur.