Individuele traumaopvang en nazorg

Voorkom problemen met herstel door snelle reactie en steun

  • Aanmelding door werkgever 
  • Individuele begeleiding
  • Tot 2 weken hulp bij herstel

Is er iets schokkends gebeurd en wilt u HSK Trauma meteen inschakelen? Bel dan het HSK Alarmnummer: 0800-0855.

Wat doet het programma?

Als uw medewerker iets schokkends meemaakt op het werk is het belangrijk dat die persoon goed wordt opgevangen. Ook is de juiste hulp bij het leren omgaan met de gebeurtenis nodig. Iedereen geeft een schokkende ervaring op een eigen manier een plekje. Het is belangrijk dat de begeleiding daar op aansluit. De hulpverleners van HSK zijn hierin gespecialiseerd. De medewerker wordt gevolgd bij het herstel, de terugkeer naar het werk en het volgen van de klachten. Een snelle reactie of doorverwijzing kan voorkomen dat een medewerker niet werkte of lang wegblijft. Dit is een groot verschil met als iemand wordt opgevangen door collega’s.

Na het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:

  • Persoonlijke begeleiding en steun van medewerkers die een schokkende ervaring hebben gehad;
  • Volgen van de ontwikkeling van psychische klachten;
  • Snel reageren en doorverwijzen bij psychisch klachten;
  • Voorkomen of verminderen van mogelijk (ziekte)verzuim.

Voor wie?

Voor medewerkers die een schokkende ervaring of (agressieve) gebeurtenis hebben meegemaakt op het werk.

Wie verwijst?

Onze hulpverleners zijn dag en nacht te bereiken. Een werkgever kan meteen na de gebeurtenis contact opnemen met onze hulpverleners via het HSK Alarmnummer 0800-0855. De hulpverlener maakt telefonisch een inschatting van de situatie en komt, in overleg, ter plaatse óf neemt contact op met de medewerker.

Welke zorg?

Een werkgever belt met het alarmnummer na een schokkende gebeurtenis op het werk. De hulpverlener bepaalt of het nodig is om meteen langs te komen. Zo niet, dan krijgt u telefonisch advies. Als het nodig is, en de betrokkene is het er mee eens, dan kan de hulpverlener er al binnen 2 uur zijn. Vaak is het wachten op een hulpverlener stressvol en wil de medewerker liever naar huis. 

Als het nodig is dan biedt de hulpverlener 2 weken hulp met het verwerken van de gebeurtenis. Als het natuurlijke herstel op gang is gekomen dan wordt de opvang en de nazorg afgesloten. Ontstaan er problemen bij het herstel? Dan krijgt u als werkgever advies hoe u snel de juiste hulp inzet. 

 

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De hulpverleners van HSK hebben meer dan 20 jaar ervaring met traumazorg bij schokkende gebeurtenissen op het werk. Zij gebruiken een aanpak die de afgelopen 20 jaar is (door)ontwikkeld. Die aanpak is gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek en honderden voorbeelden uit de praktijk. HSK heeft ‘watchful waiting’ als unieke aanpak. Dit houdt in dat een medewerker emotionele steun krijgt bij het persoonlijke natuurlijke herstelproces. Als er problemen ontstaan bij het herstel dan neemt de hulpverlener contact op met de betrokkenen voor een snelle doorverwijzing naar de juiste hulp.