Psychische interventie PSION

Snel weer goed in je vel met behulp van een no-nonsense praktische aanpak en persoonlijke mensgerichte begeleiding gericht op een snelle werkhervatting.

  • QuickScan binnen 7 werkdagen
  • 4 tot 6 Vervolggesprekken van 90 minuten
  • Individuele begeleiding
  • Aanmelding door leidinggevenden of bedrijfsarts

Wat doet de psychische interventie van PSION?

PSION begeleidt medewerkers met psychische klachten ter voorkoming en reductie van verzuim. De begeleiding bestaat uit een uitgebreide intake en maximaal zes individuele vervolggesprekken van 90 minuten per gesprek. PSION classificeert daarbij niet in zwaarte als ‘licht, middel en zwaar’. Aanmelding voor het traject begint met de QuickScan (uitgebreide persoonlijke intake). Hierin wordt vastgesteld welke begeleiding noodzakelijk is. Er volgt een rapportage richting de opdrachtgever. Focus in de begeleiding is gericht op wat wèl kan i.p.v. wat de beperkingen zijn. Factor 'Arbeid' is een belangrijk onderdeel. In het herstel is werk(hervatting) altijd onderwerp van gesprek. De aanpak is persoonlijk en toegespitst op de persoon. Ieder mens is tenslotte uniek en verdient de begeleiding die bij hem/haar past!

Voor wie?

Voor iedere medewerker die belemmeringen ervaart als gevolg van psychische klachten.

Wie verwijst?

De leidinggevende of bedrijfsarts stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

Een begeleiding bij PSION bestaat uit een QuickScan gevolgd door een aantal individuele gesprekken met een ervaren psycholoog. Gemiddeld bestaat een begeleiding bij PSION uit 4 tot maximaal 6 vervolggesprekken van 90 minuten per gesprek. Na de intake en elk vervolggesprek ontvangt de opdrachtgever een telefonische- en/of schriftelijke terugkoppeling over de voortgang van de psycholoog. Bij afronding van de begeleiding ontvangt de werkgever daarnaast een eindrapportage waarin de behaalde resultaten staan beschreven.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

Bij PSION werken uitsluitend psychologen die geloven in en kunnen werken volgens onze individuele, mensgerichte benadering zonder medicalisering. Alle psychologen zijn Universitair geschoold en hebben allen daarnaast een intensieve interne opleiding gevolgd van een half jaar voordat ze zelfstandig cliënten behandelen. Al psychologen zijn in loondienst bij PSION zelf.

Er is géén sprake van

Een medewerker waarbij aantoonbaar sprake is van dermate psychiatrische klachten, verslavingsproblematiek of dermate pathologie dat eerstelijnsbegeleiding niet geïndiceerd is, wordt in overleg met de (bedrijfs)arts op gespecialiseerde zorg gewezen.