Psychische interventie meertalig

Vitalmindz (onderdeel van HSK) biedt de psychische interventie in meerdere talen.

Vitalmindz zorgt voor een positieve mindset en helpt medewerkers vitaal en mentaal gezond te worden én te blijven. Dit traject versterkt de veerkracht, vergroot het werkgeluk én voorkomt verzuim. Vitaal en mentaal gezonde medewerkers bevordert een vitale en veerkrachtige organisatie.

  • Individuele interventie voor medewerkers
  • Intake binnen 5 werkdagen
  • Vergroot het probleem oplossend vermogen

Als u een aanvraag doet, wilt u dan de gewenste taal opgeven in het opmerkingenveld.

Wat doet de interventie voor uw medewerker?

Uw medewerker kan zonder wachttijden terecht voor psychologische ondersteuning met het oog voor zowel mens als werksituatie.

Vitalmindz is gespecialiseerd in psychische verzuimpreventie en hanteert een snelle en resultaatgerichte aanpak. Positieve resultaten komen sneller tot stand door de focus op de sterke kanten van medewerkers te leggen. De begeleiders werken voornamelijk op basis van positieve psychologie: wat gaat er wél goed?

Daarnaast wordt voortdurend de voortgang van de begeleiding gemeten en worden de uitkomsten snel geanalyseerd en wordt bijgestuurd indien dat nodig is.

Voor wie?

Voor medewerkers met licht tot matige psychische klachten. Vitalmindz biedt de interventie aan in de volgende (vreemde) talen: Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento, Arabisch, Duits, Frans, Turks of Pools. 

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor deze zorg.

Welke zorg?

De psychologische begeleiding is gericht op het herstel van psychische klachten en het versterken van mentale veerkracht op duurzame wijze, zonder medicalisering.

Binnen de interventie houd Vitalmindz rekening met de medewerker, de privésituatie (netwerk) en werksituatie. Het is onderdeel van de aanpak dat op alle vlakken balans en verbinding moet zijn om duurzaam gezond te kunnen functioneren. Daarom onderhoud Vitalmindz contact met leidinggevende (op procesniveau), bedrijfsarts, medewerker en eventueel de omgeving (externe partijen/behandelaren en/of het thuisfront).

Zo verloopt ons proces

De interventies start altijd met een intake. Hiermee maakt Vitalmindz inzichtelijk of er klachten aanwezig zijn, in welke mate deze voor belemmeringen in het functioneren zorgen en welke ondersteunende interventie hiervoor passend is.

De inhoud van de interventie bestaat uit onderdelen op het gebied van cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgerichte- en/of positieve psychologie. Vitalmindz houdt rekening met taalbarrières en diversiteit in vakgebieden.

Als u een aanvraag doet, wilt u dan de gewenste taal opgeven in het opmerkingenveld.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De professionals zijn psycholoog en hebben werkervaring in relevante vakgebieden en nemen deel aan voortdurende deskundigheidsbevordering. Door het jaar heen vinden er in-company trainingen en opleidingen plaats om de inhoud en deskundigheid te bevorderen.

Diversiteit is naast meertaligheid een kernwaarde in het team van Vitalmindz, waardoor rekening gehouden kan worden met verschillende achtergronden en/ of generatiegebonden vraagstukken.

HSK & Vitalmindz

Bij Vitalmindz geloven wij dat positief denken positief gaat werken. Dat een organisatie pas écht kan floreren als er ook wordt geïnvesteerd in het duurzame welbevinden en de vitaliteit van medewerkers.

Praktische zaken

  • Gesprek vindt plaats op uw locatie, de werkplek van HSK of online.
  • De kosten bedragen maximaal € 1.251 excl. btw, bij een korte interventie bestaande uit een intake en maximaal 5 sessies.