Training Mentaal Vitaal Leidinggeven 

Herkennen, erkennen en verkennen van stress signalen

 • Voor leidinggevenden
 • Groepstraining (maximaal 12 deelnemers)

Wat doet het programma?

Groepstraining specifiek voor leidinggevenden om stress signalen te (h)erkennen, hierover (preventief) het juiste gesprek te kunnen voeren met hun medewerkers, samen de oorzaken en onderliggende problemen te verkennen en tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Kijk voor meer informatie het volgende Webinar terug.

Na afloop van het programma zijn er een of meer van de volgende positieve veranderingen:

 • Leidinggevenden (h)erkennen signalen van psychische klachten (stress in het bijzonder), kunnen (en gaan) hierover in gesprek met hun medewerkers, verkennen samen de oorzaken en (onderliggende) problemen en komen tot een gezamenlijk plan van aanpak.
 • Bewustwording en eigenaarschap van medewerkers op het gebied van de mentale vitaliteit (stress, werkdruk, werk-privé balans) en verlaging van de ervaren stress.
 • Verlaging en preventie van frequent en psychisch verzuim.

Voor wie?

Leidinggevenden die (beter) willen leren om psychische en/of stress-signalen te herkennen, erkennen en verkennen, uitval vóór te zijn en een gesprek hierover te voeren met de medewerker.

Wie verwijst?

De werkgever stelt vast of de leidinggevende in aanmerking komt voor deze training.

Welke zorg?

In overleg met de opdrachtgever stelt Cenzo-partner OEEC het programma op maat samen. Een indicatie van de mogelijkheden zijn:

 • Wat zijn psychische klachten en wat is stress, wat zijn stress-signalen en hoe (h)erkent u die in medewerkers? En wat is het verschil tussen gezonde en ongezonde stress?
 • Hoe zit de mens eigenlijk psychisch in elkaar? En hoe beïnvloeden onze eigen belevingen en oordelen de onderlinge communicatie?
 • Hoe maakt u stress en stress-signalen bespreekbaar met uw medewerkers? Wat kan en mag u vragen en verwachten? Er is een huiswerkopdracht met video’s met voorbeeldgesprekken en er wordt tijdens de training in subgroepen geoefend.
 • Gespreksvaardigheden: Luisteren-Samenvatten-Doorvragen, omgaan met weerstand, impact hybride werken, do’s en don’ts.
 • Leer hoe u samen met de medewerker een plan van aanpak maakt om de onderliggende oorzaken (waar mogelijk) op te lossen en meer in balans te komen.
 • Wat betekent stress voor uzelf, hoe gaat u hiermee om en hoe uit dit zich op de werkvloer? (voorbeeldgedrag, toegankelijkheid, persoonlijk leiderschap).
 • Optioneel terugkomdagdeel: wat zijn de ervaringen van de gesprekken met medewerkers die je gevoerd hebt; in intervisie vorm en verdere gespreksoefeningen.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

 • Twee trainers van Cenzo-partner OEEC. De trainers die zij hiervoor inzetten zijn gecertificeerd coach (ICF en NOBCO), zijn zeer ervaren in, en hebben affiniteit met het geven van groepstrainingen rondom verzuim en gespreksvoering. In combinatie met hun ruime ervaring in individuele mentale zorgverlening, zijn zij specialist bij uitstek.
 • Alle trainingen vinden incompany plaats. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke locatie, planning en uitnodigingen. Desgewenst kan tegen meerprijs een externe locatie worden verzorgd.
 • Het opmaat programma wordt u op offertebasis aangeboden.