Workshop psychisch verzuim

Herkennen en omgaan met stress en signalen van stress

 • Workshop voor leidinggevenden

Wat doet de workshop psychisch verzuim?

Hoe herken je medewerkers die kampen met psychische klachten? En hoe ga je daar vervolgens mee om? Deze workshop draait om het leren herkennen van en omgaan met werknemers met psychische klachten. Hoe begeleid je medewerkers met psychische klachten en nog belangrijker hoe voorkom je dat dit leidt tot psychisch verzuim?

Na afloop van deze training zijn deelnemers in staat om psychische klachten te signaleren en te bespreken met hun medewerkers

Voor wie?

Leidinggevenden die meer handvatten willen krijgen om om te gaan met verzuimende medewerkers.

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts vraagt deze interventie aan. 

Welke zorg?

De workshop bestaat uit vier onderdelen:

 • Het herkennen van psychische problematiek
  Veelvoorkomende psychische stoornissen worden besproken en meer invoelbaar gemaakt. Daarbij wordt tevens gekeken naar de meer algemene signalen van psychische klachten. Hierdoor leren deelnemers welke signalen van medewerkers kunnen duiden op psychische klachten en dreigend psychisch verzuim. De noodzaak van vroege signalering en het herkennen van verschillende signalen komt vervolgens aan de orde.
 • Inzetten van een signaleringsgesprek
  Hierbij komt zowel de bejegening, als de inhoud van een signaleringsgesprek aan bod. Aan de hand van een demonstratie en rollenspelen worden de gespreksvaardigheden aangeleerd.
 • Handvatten bij psychisch verzuim
  De do’s en dont’s zijn van de begeleiding van medewerkers met psychische klachten worden behandeld. Hierbij komt aan bod hoe een medewerker met psychisch verzuim de begeleiding kan ervaren.
 • Inzetten van een begeleidingsgesprek bij verzuim
  Verschillende interventiestrategieën bij lastige situaties en conflicten worden in kaart gebracht. Deelnemers leren over de diverse conflictstijlen en leren deze toepassen in een lastig begeleidingsgesprek met conflicterende belangen. Aan de hand van een demonstratie en rollenspelen worden de gespreksvaardigheden aangeleerd.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De workshop wordt verzorgd op de locatie van de werkgever. De kosten zijn afhankelijk van de zorgaanbieder, het programma en de locatie.