Workshop werk en privé in balans

Weet wat te doen als er sprake is van disbalans

 • Voor leidinggevenden en medewerkers
 • Groepstraining (max. 12 deelnemers)

Wat doet de workshop werk en privé in balans?

Hebben uw medewerkers een verstoorde werk-privébalans? Een fijne baan, een goede relatie, het opvoeden van kinderen, tijd voor vrienden en familie en ook nog gezond leven. Het leven van werkenden  staat soms onder grote druk. En voldoende tijd om de batterij op te laden en te ontspannen is belangrijk voor het welzijn. De workshop Werk en privé in balans helpt hierbij. Na de workshop hebben deelnemers:

 • Inzicht in de eigen werk- privébalans
 • Inzicht in de eigen stressopbouw, valkuilen, beschermende factoren, vrijetijdsbesteding
 • Inzicht in het voorkomen van disbalans op korte en lange termijn
 • Het inzicht om symptomen van stress te herkennen
 • Een persoonlijk preventieplan opgesteld 

Voor wie?

De workshop Werk en privé in balans is er voor iedereen die moeite heeft om een gezonde werk- privébalans te hebben en houden.

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts kan deze interventie aanvragen.

Welke zorg?

De workshop Werk en privé in balans duurt 3 uur en bestaat uit 4 modules: 

 • Wat is balans en disbalans? Er wordt stilgestaan bij de signalen van disbalans. Daarnaast worden begrippen als stress en burn-out besproken.
 • Wat te doen met disbalans op korte termijn? Het herkennen van een disbalans zorgt voor een zo snel mogelijke aanpak van de klachten. In deze module wordt uitgelegd aan welke symptomen een disbalans herkend kan worden en welke kortetermijnmaatregelen kunnen helpen. Ook wordt de persoonlijke situatie van de deelnemers wordt doorgenomen.
 • Wat te doen bij een langdurige disbalans? Als de klachten blijven bestaan en kortetermijnmaatregelen niet aanslaan, is een andere aanpak vereist. Verschillende aanpaksvormen passeren de revue en bieden houvast bij hardnekkige vormen van disbalans.
 • Eigen plan van aanpak. Deelnemers stellen een eigen plan van aanpak op om een mogelijk disbalans te voorkomen of de huidige balans te versterken.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De workshop wordt verzorgd op de locatie van de werkgever. De kosten zijn afhankelijk van de zorgaanbieder, het programma en de locatie.

 

lijv