Zorgbemiddeling

Een zo kort mogelijke toegangstijd tot zorg

 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Toegangstijd tot deze dienst is maximaal 3 werkdagen
 • Individuele zorg 
 • Zorgbemiddeling en zorgadvies

Wat doet Zorgbemiddeling?

Wie specialistische zorg nodig heeft of naar een ziekenhuis moet, komt soms terecht op een wachtlijst. Zorgbemiddeling heeft als doel de toegangstijd tot een kwalitatief geïndiceerde zorgvoorziening te verkorten. Er wordt gebruik gemaakt van de capaciteit in Nederland en het buitenland. Daarmee is de verwachte verkorting op de wachttijd minstens 5 werkdagen bij een wachttijd van tenminste 4 weken. Daarnaast biedt deze dienst ook zorgadvies; het beantwoorden van vragen over alle zorgsoorten. 

Voor wie?

Zorgbemiddeling is er voor medewerkers die de wachttijd tot zorg als te lang ervaren. Zij komen in aanmerking voor Zorgbemiddeling als er sprake is van:

 • Een medische indicatie
 • Een eerdere verwijzing in het reguliere traject door huisarts, bedrijfsarts of behandelaar
 • Reguliere zorg die door de basisverzekering wordt gedekt
 • Niet-spoedeisende hulp
 • Een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van verwijzing en diagnosestelling of een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van diagnosestelling en de start van de behandeling
 • Dreigend arbeidsverzuim
 • Uitgezonderd zijn bijzondere taken zoals vermeld in de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen

Wie verwijst?

De werkgever of bedrijfsarts kan de medewerker aanmelden voor Zorgbemiddeling.

Welke zorg?

Zorgbemiddeling bestaat uit:

Zorgbemiddeling

Het bemiddelen voor alle soorten zorg waarbij de wachttijd als te lang wordt ervaren. Hierbij is de Treeknorm de leidraad, maar deze is niet bindend. De Treeknorm is de streefnorm die weergeeft binnen welke tijd een patiënt recht op zorg zou moeten hebben. Bij Zorgbemiddeling neemt VGZ contact op met de reguliere instelling waar de werknemer op de wachtlijst staat met als doel:

 • Gebruik maken van eventueel open gevallen ruimte
 • Gebruik maken van andere specialisten (als de werknemer geen bezwaar heeft) 
 • Zoeken naar alternatieven

Zorgadvies

Het beantwoorden van vragen over alle zorgsoorten op het gebied van beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van zorg.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?vgz logo

Zorgbemiddeling wordt gedaan door de eigen zorgverzekeraar en is voor medewerkers bij wie er sprake is van:

 • Een medische indicatie
 • Een eerdere verwijzing in het reguliere traject door huisarts, bedrijfsarts of behandelaar
 • Reguliere zorg die door de basisverzekering wordt gedekt
 • Niet-spoedeisende hulp
 • Een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van verwijzing en diagnosestelling of een wachttijd van minimaal 2 weken tussen het moment van diagnosestelling en de start van de behandeling.
 • Dreigend arbeidsverzuim

Uitgezonderd zijn bijzondere taken zoals vermeld in de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. 


Heeft de medewerker zorgadvies nodig? Of komt de medewerker op een wachtlijst te staan voor een behandeling? Dan kan de medewerker contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.

Als de medewerker bij Coöperatie VGZ verzekerd is, dan staat hier meer informatie.

Als de medewerker elders verzekerd is, dan staat hier meer informatie.