U vindt hier cijfers over bedrijfszorg. Het gaat om cijfers over 2020, die we vergelijken met cijfers over 2019. U zult zien dat de cijfers over 2020 een heel ander beeld geven. Inzet van arbeidsfysiotherapie nam bijvoorbeeld sterk af, terwijl de inzet van psychologische zorg toenam. Dit heeft te maken met ‘corona’..

Hieronder ziet u eerst de onderwerpen waarover we cijfers tonen. U kunt hier klikken of verder scrollen.

De top-5 van interventies

In 2020 nam het aandeel Arbeidsfysiotherapie in de aangevraagde interventies af, terwijl het aandeel van Bedrijfsmaatschappelijk werk en Kortdurende psychologische zorg toenam. De genoemde cijfers zijn percentages. Het totale aantal interventies nam af.

Waren de interventies preventief of curatief

Opvallend is dat het aandeel van de preventieve interventies in 2020 sterk afnam, terwijl het aandeel van de curatieve interventies sterk toenam. Dat duidt erop dat klachten bij medewerkers pas later werden onderkend. Dat komt waarschijnlijk doordat medewerkers meer thuis werkten en daardoor letterlijk meer uit het zicht waren.

Wie vraagt de interventies aan

Het aandeel van de aanvragen via de bedrijfsarts nam in 2020 toe. Ook dat wijst erop dat klachten van medewerkers vaker later werden ontdekt.

De tevredenheid van de gebruikers

De ontwikkeling van de tevredenheid over de interventies laat over 2020 een wisselend beeld zien. Bij sommige interventies nam de tevredenheid toe, bij andere nam deze af. Echter, vaak gaat het om een cijfer achter de komma. Opvallend is de sterke toename van de tevredenheid over de Werkplek check-up. De check-ups vonden ook plaats op de thuiswerkplek. Dat gebeurde soms op locatie, soms online. Dit illustreert dat medewerkers een check-up van hun thuiswerkplek erg waarderen.

Per saldo nam de tevredenheid over de interventies licht toe, van 7,9 in 2019 naar 8,0 in 2020.

Meer informatie over bedrijfszorg


  • Contact met VGZ over bedrijfszorg.