Werkplek check-up

Een preventief werkplekonderzoek

 • Aanmelding door bedrijfsarts of werkgever
 • Individueel
 • Voor beeldschermwerkers

Wat doet de werkplek check-up?

Een preventief (thuis)werkplek onderzoek voor beeldschermwerkers om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen. De arbeidsfysiotherapeut geeft inzicht  hoe uw medewerker op een makkelijke manier gezond kan werken. Zowel thuis als op kantoor.

Tijdens de check-up leert de medewerker het volgende: 

 • De risico's van een ongunstige werkstijl/manier van werken
 • De invloed van stress/spanning op het lichaam
 • Hoe de werkplek en werkomgeving het beste kan worden ingericht
 • Hoe zelf te zorgen voor een ontspannen werkhouding en een gezonde werkstijl
 • Hoe de werkplek op een juiste manier wordt ingesteld

Voor wie?

Als werkgever kunt u de werkplek check-up preventief inzetten om lichamelijke klachten bij beeldschermwerkers te voorkomen.

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor een werkplek check-up.

Welke zorg?

De werkplek check-up is een preventief individueel (thuis)werkplek onderzoek voor beeldschermwerkers en bestaat uit uit de volgende stappen:

 • De (arbeids)fysiotherapeut analyseert de werkplek, werkhouding en werkstijl
 • Uw medewerker krijgt ‘training on the job’ voor een gezonde werkhouding, werkwijze en het (ergonomisch) juist instellen van de werkplek
 • De medewerker ontvangt een verslag met een concrete verbeteradviezen om gezond(er) te werken en lichamelijke klachten te voorkomen

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

 • De werkplek check-up wordt uitgevoerd door BIG-geregistreerde (arbeids)fysiotherapeut
 • Kosten zijn inclusief reistijd/reiskosten

lijv 

Wanneer is een Werkplek herstelinstructie fysiek beter voor uw medeweker?

 • Bij curatieve inzet, omdat uw medewerker al lichamelijke klachten heeft 
 • Bij een andere soort werkplek, omdat het geen beeldschermwerker betreft. Bijvoorbeeld: industrie, bouw, retail, transport of zorg.

  Kijk hier verder voor de aanvraag van een traject Arbeidsfysiotherapie, waarbij de Werkplek herstelinstructie fysiek een onderdeel is.
Keuzehulp interventies
Welke interventie past bij welke klacht? Met onze keuzehulp kiest u eenvoudig de juiste interventie.