Werkplek check-up

Een preventief werkplekonderzoek

 • Aanmelding door bedrijfsarts of werkgever
 • Individueel
 • Voor medewerkers

Wat doet de werkplek check-up?

Met een werkplek check-up zorgt u ervoor dat uw medewerkers een betere werkomgeving krijgen. Een goede werkplek draagt bij aan de inzetbaarheid van uw medewerkers. Fysieke klachten worden voorkomen en het risico op verzuim wordt verlaagd. Tijdens de check-up leert de medewerker: 

 • Over de gevolgen van een ongunstig werkklimaat en ongunstige werkomstandigheden
 • Over de mogelijke invloed van stress op het lichaam
 • Hoe hij zijn werkomgeving het beste kan inrichten
 • Hoe hij zelf kan zorgen voor een ontspannen werkhouding
 • Zelf de werkplek op een juiste manier instellen

Voor wie?

Als werkgever kunt u de werkplek check-up preventief inzetten om uitval of fysieke overbelasting bij uw medewerkers te voorkomen.  

Wie verwijst?

De bedrijfsarts of werkgever stelt vast of de medewerker in aanmerking komt voor een werkplek check-up.

Welke zorg?

Werkplek check-up is een éénmalige inventarisatie van de werkomstandigheden van uw medewerker en bestaat uit de volgende stappen:

 • De (arbeids)fysiotherapeut analyseert de werkplek van de medewerker.
 • Uw medewerker krijgt ‘training on the job’ voor een gezonde werkhouding en werkstijl.
 • De medewerker ontvangt een verslag met een concreet advies over de maatregelen die hij kan nemen om klachten te voorkomen of te beperken. Dit advies bestaat o.a. uit aanpassingen op het gebied van werkomstandigheden.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

 • De werkplek check-up wordt uitgevoerd door BIG-geregistreerde fysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten.
 • De individuele instructie vindt plaats op de werkplek van de medewerker.
 • Kosten zijn inclusief reistijd/reiskosten en tijd voor rapportage.

lijv 

Keuzehulp interventies
Welke interventie past bij welke klacht? Met onze keuzehulp kiest u eenvoudig de juiste interventie.