Voeding- en leefstijladvies Workshop

Vitalere medewerkers door gezonde voeding en leefstijl

 • Aanmelding door werkgever of bedrijfsarts
 • Groepsworkshop voor 15-20 personen (online)
 • Algemeen en/of gericht op één vooraf gekozen thema
 • Individueel vervolg mogelijk (buiten deze interventie om)
   

Wat doet voedings- en leefstijladvies?

Overal is informatie over voeding te vinden. Maar een goed advies voor de één, hoeft niet het juiste te zijn voor de ander. Daarom is het advies per persoon anders. Een diëtist geeft advies over de voeding die het best past bij het gezondheidsprofiel, de leefstijl en de wensen van uw medewerker. 
Voor veel mensen is het moeilijk te bepalen wat echt gezond is. Hebben uw medewerker vragen? Dan kan een diëtist tijdens de workshop antwoorden geven. Dit kunnen vragen zijn als:

 • Hoe zorg ik dat ik diabetes voorkom of zo lang mogelijk uitstel, als dit voorkomt in de familie? 
 • Is een hoog cholesterol gevaarlijk? En wat kan ik er met voeding en leefstijl aan doen?
 • Hoe houd ik met voeding en leefstijl mijn hoge bloeddruk onder controle? 

Voor wie?

Medewerkers die vragen hebben over voeding en leefstijl hebben. Deze workshop past als thematiek ook prima in bijvoorbeeld een gezondheidsweek.

Wie verwijst?

De werkgever of de bedrijfsarts verwijst medewerkers die gebruik kunnen maken van deze interventie. 

Welke zorg?

Samen aan de slag in een workshop of individueel met een leefstijlgesprek

Er zijn 3 verschillende opties waaruit u kunt kiezen:

(1) Groepsworkshop (online) - Gezamenlijke aftrap

Een diëtist daagt de deelnemers uit om hun kennis over voeding te testen. Daar waar de belangstelling ligt, worden gezamenlijk een aantal onderwerpen gekozen en verder uitgediept. Mogelijke thema's zijn:

 • Afvallen
 • Bewegen
 • Vet en cholesterol
 • Koolhydraten (en Diabetes)
 • Overgewicht (en ontstaan Diabetes)
 • Alcohol
 • Emotie-eten
 • Spijsvertering, stoelgang, buikpijn
 • Spieren en eiwitten
 • Vitaal ouder worden

Voedings- en Leefstijlboek

De winnaar van de kennisquiz wint het Voedings- en Leefstijlboek van DCN t.w.v. € 12,50.

(2) Eén individueel leefstijlgesprek (online) - Individueel vervolg

Wil een medewerker nog meer weten? Dat kan door één online individueel gesprek met een diëtist aan de hand van het boek dat voorafgaand aan het gesprek wordt opgestuurd. In het gesprek stel de medewerker persoonlijke vragen over bijvoorbeeld voeding, bewegen, stress, ontspanning. Afhankelijk van de vragen worden hoofdstukken uit het boek eruit gelicht. Het boek biedt handvatten die de medewerker helpt om doelen te bereiken.

Positieve veranderingen als resultaat 

 • Bewustwording wat gezonde voeding is en wat dit oplevert voor de vitaliteit.
 • Praktische handvatten om direct aan de slag te gaan met gezonde voeding.

  (3) Structureel Dieetadvies - Individueel vervolg

  Het éénmalige leefstijlgesprek is géén dieetadvies omdat er (nog) geen sprake is van een medische indicatie of behandelrelatie. Als een medewerker structureel dieetadvies en begeleiding wil, dan kan DCN een diëtist in de buurt aanbevelen. De medewerker kan vervolgens zelfstandig rechtstreeks dieetadvies volgen bij een eigen diëtist of via de bemiddeling van de werkgever met een aparte interventie Dieetadvies. Dit valt buiten deze interventie.

Wie voert de zorg uit (en volgens welke voorwaarden)?

De zorg wordt uitgevoerd door de diëtisten van Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). Alle DCN-diëtisten zijn ingeschreven in het paramedisch kwaliteitsregister en op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

De kosten:Diëtisten Coöperatie Nederland

 • Groepsworkshop via MS Teams, gedurende 1 uur, voor 15-20 deelnemers: € 500,-

 • Individueel Leefstijlgesprek via MS Teams, gedurende 45 minuten, inclusief boek: € 85,-

  Wanneer u als werkgever dit grootschalig wilt aanbieden aan uw medewerkers, dan zijn er maatwerkoplossingen door DCN mogelijk zoals bijvoorbeeld een persoonlijke werkgeverspagina. DCN treedt rechtstreeks in contact met u. Dit valt buiten deze interventie.