Telefonische hulplijn 24/7

Een professioneel luisterend oor

 • Individueel
 • Voor medewerkers 
 • En leidinggevenden

Waarvoor is de hulplijn?

Spanningen of onzekerheden, we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Op zo’n moment kan een luisterend oor heel fijn zijn. Via een speciaal beschikbare telefonische hulplijn kunnen uw medewerkers (en leidinggevenden) altijd terecht voor een persoonlijk gesprek. 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Uw medewerker wordt te woord gestaan door een professionele bedrijfsmaatschappelijk werker. Is er na dit gesprek behoefte aan een vervolg? Dit is uiteraard ook mogelijk via bedrijfsmaatschappelijk werk

 

Voor wie?

Medewerkers die kampen met stress, zorgen of problemen. Werkgerelateerd of in de privésfeer zoals opvoedkwesties, familie- of leefstijlvragen. Hoe ga je om met stressklachten? Hoe zorg je voor voldoende ontspanning? Hoe combineer je werk en privé? De telefonisch hulplijn is er voor alle deze vragen. De hulplijn is er ook voor naasten, want ook een partner of ander gezinslid draagt bij aan de vitaliteit van uw medewerker.

 

Wie verwijst? 

 • Verwijzing is niet noodzakelijk. Het telefoonnummer wordt beschikbaar gesteld om te verspreiden binnen uw organisatie. Medewerkers kunnen vervolgens zelf het initiatief nemen om te bellen.
 • De werkgever of de bedrijfsarts kan de medewerker wel adviseren om te bellen.
 

Welke zorg? 

Na aanmelding voor de telefonische hulplijn ontvangt u per mail:

 • Een bevestiging van de gemaakte afspraken.
 • Informatie over de telefonische hulplijn die u kunt verspreiden binnen uw organisatie.
 • En uiteraard: het telefoonnummer. 


Uw medewerkers kunnen nu 24/7 een beroep doen op de hulplijn voor een luisterend oor, eerste opvang en advies. Zijn er meer gesprekken nodig? Dan kan de medewerker doorverwezen worden naar bedrijfsmaatschappelijk werk.

 

Wie voert de zorg uit?

 • Een bedrijfsmaatschappelijk werker.
 • Een bedrijfsmaatschappelijk werker die eveneens gespecialiseerd is in trauma opvang (buiten kantooruren). 
 
 

Uitgevoerd door

Kosten

 • € 331,- aansluitkosten
 • € 159,- per gesprek op basis van nacalculatie